Firma Safety Project wraz z Centrum Ratownictwa organizuje II ogólnopolskie warsztaty „Reagowanie na zamachy – dobre praktyki i rekomendacje”.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa; zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, a także do naukowców, praktyków oraz studentów. 


Zagadnienia szkoleniowe i aktywności:

 • Przyjęcie informacji o zagrożeniu
 • Reagowanie na zamach masowego zabójcy
 • Reagowanie na zamach z użyciem materiałów wybuchowych
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Przygotowanie obiektu do reagowania na zamachy – dobre praktyki 
 • Projektowanie procedur reagowania
 • Zabezpieczenia techniczne
 • Konkurs strzelecki
 • Kolacja integracyjna
 • Wręczenie certyfikatów i nagród

Zakładane efekty szkolenia:

• Znajomość oraz umiejętność reagowania na wybrane metody działania sprawców;
• Znajomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie;
• Wiedza oraz umiejętności lidera bezpieczeństwa w zakresie reagowania na zamachy w środowisku budynków użyteczności publicznej;
• Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej.
 

Atuty kursu:

 • Praktyczna forma szkolenia, bogata w dyskusje, ćwiczenia, symulacje działania
  w środowisku zbliżonym do realnego;
 • Wykorzystanie atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy realnej broni palnej, środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy, a także środków podręcznych dostępnych w potencjalnym środowisku zamachu;
 • Kadra trenerska z doświadczeniem w instytucjach bezpieczeństwa narodowego
  posiadająca przygotowanie pedagogiczne – gwarantująca bezpieczne
  oraz skuteczne szkolenie;
 • Program szkolenia dostosowany do analizy realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
  w środowisku obiektów użyteczności publicznej (reagowanie na zamachy, udzielanie pierwszej pomocy oraz wykorzystanie zabezpieczeń technicznych);
 • Dynamiczna forma warsztatowa w postaci uczestniczenia w kolejnych modułach praktycznych ze zmieniającą się tematyką oraz intensywnością kolejnych zagadnień;
 • Konkurs strzelecki z atrakcyjnymi nagrodami;
 • Limitowane grupy szkoleniowe do 20 osób – ogólna liczba szkolonych do 80 osób;
 • Integracyjna kolacja grillowa po pierwszym dniu szkolenia;
 • Dostęp do e-szkolenia wstępnego na platformie edukacyjnej Safety Project;
 • Atrakcyjne pakiety powitalne od Militaria.pl, Aritech oraz DFE Security; 
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Książka pt. Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje z dedykacją autora dla każdego uczestnika szkolenia;
 • Dostęp do hotelowej strefy basenowej i SPA;
 • Certyfikaty oraz pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu szkolenia.
 

Czas i miejsce:

 • 24-25.05.2022 r., Hotel Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, Paprotnia

Patron honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy:

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

   ORGANIZATORZY:


 

PATRONAT HONOROWY:

 

PARTNERZY:

 
Przykładowe aktywności podczas Warsztatów:
 
 

Zapisy
Uwaga! Pozostało jeszcze 1 wolne miejsca!

1. Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego do 23 maja 2022 roku.
2.
Po przesłaniu do biura warsztatów formularza zgłoszeniowego wystawiamy fakturę Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 14 dni.
3. Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w warsztatach.
4.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia warsztatów z powodów pandemicznych opłata podlega całkowitemu zwrotowi.
5. Pozostałe postanowienie związane z opłatami są określone w Regulaminie Warsztatów.
6. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników – o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rejestracja na warsztaty oznacza akceptację Regulaminu wydarzenia