Baza publikacji z obszaru terroryzmu i antyterroryzmu

Baza publikacji z obszaru terroryzmu i antyterroryzmu

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE PUBLIKACJI
Z OBSZARU TERRORYZMU I ANTYTERRORYZMU[1]:

 1. Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 2. Ajami F., Szejkowie, myśliciele, terroryści, FAKT: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002.
 3. Aleksandrowicz T., Terroryzm Międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Aleksandrowicz T., Zwalczanie terroryzmu lotniczego: wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
 5. Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014. Aleksandrowicz T., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Wydanie 2, Difin, Warszawa 2018.
 6. Aleksandrowicz T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Difin, Warszawa 2020.
 7. Aleksandrowicz T., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Difin, Warszawa 2021.
 8. Alexander Y., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny: ataki chemiczne, bronie bioterrorystów, zagrożenie nuklearne, dokumenty, Dom Wydawniczy Belllona, Warszawa 2001.
 9. Allam M., Kamikadze made in Europe. Czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów?, Universitas, Kraków 2008.
 10. Baer R., Oblicze zła : prawda o wojnie z terroryzmem we wspomnieniach oficera CIA, Magnum, Warszawa 2002.
 11. Barber B., Imperium strachu: wojna, terroryzm i demokracja, MUZA SA. Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2005.
 12. Barcik J., Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, AON, Warszawa 2004.
 13. Barnas R.M., Terroryzm: od Asasynów do Osamy bin Ladena, KIRKE, Wrocław 2001.
 14. Baudrillard J., Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, Sic, Warszawa 2005.
 15. Bąk T., Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015.
 16. Bąk T. (red.), Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
 17. Bąk T. (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012.
 18. Bąk T. (red.), Oblicza terroryzmu, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
 19. Bernaś F., Śmierć w Tokio: z dziejów terroryzmu politycznego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.
 20. Bogdansky Y., Osama bin Laden człowiek, który wypowiedział wojnę Ameryce, Prószyńskii S-ka, Warszawa 2001.
 21. Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 22. Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 23. Bolechów B., Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu. Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 24. Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny: studium z antropologii polityki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 25. Bornio J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny, Difin, Warszawa 2019.
 26. Borucki M., Terroryzm: zło naszych czasów, MADA, Warszawa 2002.
 27. Bouchard M., Social networks, terrorism and counter-terrorism: radical and connected, Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2015.
 28. Brakoniecka S., Boko Haram: koncepcja reformy islamu w północnej Nigerii, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018.
 29. Bukowski S.Z., Terroryzm europejski: geneza i współczesne zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2010.
 30. Bunker R.J., Networks, terrorism and global insurgency, Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2006.
 31. Bylina M., Siła i ogień. Społeczno-militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGATw Gliwicach im.  Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Difin, Warszawa 2021.
 32. Chaliand G., Historia terroryzmu: od starożytności do Da’isz, Państwowy. Instytut Wydawniczy, Warszawa 2020.
 33. Cegiełka, Terroryzm i bezpieczeństwo ekonomiczne: wybrane zagadnienia, Agencja Wydawnicza.
 34. Chabasińska A., Czachór Z. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016.
 35. Chomentowski P., Polski system antyterrorystyczny: prawno – organizacyjne kierunki ewolucji, Difin, Warszawa 2014.
 36. Ciupiński A., Zając M. (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON, Warszawa 2003.
 37. Cockburn P., The Rise of the Islamic State, New York–London, 2015.
 38. Cymerski J., Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Pułtusk 2013.
 39. Cymerski J., Terroryzm. Działania antyterrorystyczne, Bellona , Warszawa 2021.
 40. Cymerski J., Wybrane aspekty terroryzmu niekonwencjonalnego. Zagrożenia-Przeciwdziałanie, Fundacja Historia i Kultura, Warszawa 2021.
 41. Capan E., Terroryzm i zamachy samobójcze, Dialog, Warszawa 2015.
 42. Danielewicz K., Państwo Islamskie (ISIS): Historia powstania i taktyka działania, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2019.
 43. Danielewicz K., Terroryzm w Afryce: geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012 – 2014, Napoleon V, Oświęcim 2016.
 44. Daniluk P., Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W. Mazur-Cieślik E., Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa 2015.
 45. Desbois P., Nastasie C., Fabryka terrorystów, Wydawnictwo. Akademickie DIALOG, Warszawa 2019.
 46. Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 47. hostage crises with the new terrorists, Praeger Security International, Wesport, London 2008.
 48. Drożdż D., Terroryzm i akt terroryzmu na świecie w świetle prawa, My Book, Szczecin 2020.
 49. Drożdż D., Terroryzm w XXI wieku w świetle prawa, My Book, Szczecin 2020.
 50. Drożdż D., Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia, My Book, Szczecin 2021.
 51. Drożdż D., Terroryzm we współczesnym świecie w świetle prawa. Terror oraz terroryzm międzynarodowy i globalny z prawnego punktu widzenia. Tom 2, My Book, Szczecin 2021.
 52. Domański T. (red.), Międzynarodowe oblicza terroryzmu: ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 53. Domeracki K., Hezbollah i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, Difin, Warszawa 2018.
 54. Dolnik A., Fitzgerald K.M., Negotiating
 55. Duda D., Terroryzm islamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 56. Dziewulski J., Pyzia K., Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce, Prószyński Media, Warszawa 2018.
 57. El Ghamari M., Cool jihad, Difin, Warszawa 2018.
 58. El Ghamari M., Między terroryzmem a radykalizacą. Specyfika działalności organizacji Daesz, Difin, Warszawa 2021.
 59. Elsasser J., Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, MUZA SA. Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2007.
 60. English R., Terrorism : how to respond, Oxford University Press, New York 2009.
 61. Erelle A., Dżihadystka: relacja z wnętrza komórki rekrutacyjnej Państwa Islamskiego, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.
 62. Farah D., Krwawe diamenty : tajna sieć finansowa islamskich terrorystów, Wydawnictwo M, Krakolew 2007.
 63. Gadowski W., Wojciechowski P., Tragarze śmierci: Polskie związki ze światowym terroryzmem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 64. Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego.
 65. Gasztold A., Wzmocnienie odporności infrastrtuktury krytycznej na zagrożenia o charakterze terrorystycznym, Biuletyn analityczny nr 31, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 2020.
 66. Gawliczek P., Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne: formy przeciwdziałania, AON, Warszawa 2010.
 67. Gawliczek P., Wpływ mega-terroryzmu na strategie bezpieczeństwa państw i organizacji, AON, Warszawa 2008.
 68. Gearty C., Terroryzm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 69. Gibas-Krzak D. (red), Terrorism in the Balkans in the 20th and 21st century, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 70. Gierszewski J., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości, Difin , Warszawa 2021.
 71. Gierszewski J., Osmólska I. (red.), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych, Difin , Warszawa 2021
 72. Giustozzi A., Koran, kałasznikow i laptop: rebelia neotalibów w Afganistanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 73. Glen A., Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, AON, Warszawa 2010.
 74. Glen A., Terroryzm lotniczy: istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, AON, Warszawa 2014.
 75. Goban-Klas T., Media i terroryści: czy zastraszą nas na śmierć?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 76. Gotkowicz V., Terroryzm w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 77. Grabowski T.W., Terroryzm północnokaukaski: źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017.
 78. Gray J., – Kaida i korzenie nowoczesności, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.
 79. Grohmann J., Tajne misje : jednostki specjalne policji w walce ze zbrodnią i terrorem, Bellona, Warszawa 2016.
 80. Grotowicz V., Terroryzm w Europie Zachodniej: W imię narodu i lepszej sprawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 81. Gudzbeler G., Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2018.
 82. Guła P., Terroryzm międzynarodowy w tym islamski: zarys problemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009.
 83. Gus M., Understanding terrorism: challenges, perspectives, and issues, SAGE Publications, Los Angeles 2013.
 84. Hanne O., Flichy de La Neuville T., Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2015.
 85. Hall B., ISIS Państwo Islamskie: Brutalne początki armii terrorystów, Muza, Warszawa 2015.
 86. Heisohn G., Synowie i władza nad światem: terror we wzlotach i upadkach narodów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 87. Herbowski P., Słapczyńska D., Jagiełło D., Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, Difin, Warszawa.
 88. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, FAKTY: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001.
 89. Hołyst B., Determinanty społeczne i kulturowe. Przeciwko życiu. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 90. Hołyst B., Terroryzm. T. 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
 91. Hołyst B., T. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
 92. Horgan J., Psychologia terroryzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 93. Ilnicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem: polskie warunki ustrojowo – prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 94. Indraszczyk A., Lipińska-Rzeszutek M. (red.), O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego, Aspra, 2017.
 95. Jacquard R., Osama Bin Laden: tajne akta terrorysty najbardziej poszukiwanego na świecie, GJR, Katowice 2001.
 96. Jadwiszczok M., Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 97. Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu: miasto – przestrzeń publiczna – budynek, LEX – Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 98. Jałoszyński K., Terroryzm antyizraelski : przedsięwzięcia kontrterrorystyczne w Izraelu, AON, Warszawa 2001.
 99. Jałoszyński K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce, AON, Warszawa 2001.
 100. Jałoszyński K., Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
 101. Jałoszyński K., Wiśniewski B. (red.), Terroryzm: diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
 102. Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 103. Jałoszyński K., Skosolas J., 3. Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Collegium Civitas Press, Warszawa 2008
 104. Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych: policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.
 105. Jałoszyński K., Zalewski S., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych: służby specjalne wobec terroryzmu, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009.
 106. Jałoszyński K, Liedel K. (red.), Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu: projekt PROTEUS, Collegium Civitas Press, Warszawa 2009.
 107. Jałoszyński K. (red.), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi: aspekty organizacyjne i prawne, TRIO, 2010.
 108. Jałoszyński K., Letkiewicz A. (red.), Edukacja antyterrorystyczna: konieczność i obowiązek naszych czasów = Antiterrorism education: necessity and responsibility of our Times, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
 109. Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
 110. Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Siły Zbrojne wobec terroryzmu, Bielsko-Biała 2011.
 111. Jałoszyński K., Wiśniewski B, (red.), Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi i w walce z nim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012.
 112. Jałoszyński K. (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Warszawa 2013.
 113. Jałoszyński K., Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych.
  Biuro Ochrony Rządu wobec terroryzmu
  , Bielsko-Biała 2013.
 114. Jałoszyński K., Zubrzycki W., Babiński A. (red.), Policyjne siły specjalne w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.
 115. Jałoszyński K., Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Polskiej Policji – BOA KGP Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2016.
 116. Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak K. (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem: terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2016.
 117. Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak K. (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem: instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom II,
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2016.
 118. Jałoszyński K., Zubrzycki W., Jabłoński J., Kontrterroryzm: siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017.
 119. Jałoszyński K., Hguła P., Tarnawski P., Medyczne skutki terroryzmu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 120. Jałoszyński K., Zubrzycki W., Jabłoński J., Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 121. Jałoszyński K., Specjalne użycie broni – narzędzie sił specjalnych w działaniach ratunkowych w sytuacjach zakładniczych i uprowadzeń. Dylematy ograniczeń jego wykorzystania [w:] Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, Jałoszyński K., Zubrzycki W., Stelmach J. (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 122. Jałoszyński K., Chwast A., Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 123. Jałoszyński K., Stępiński M., Zubrzycki W., Jabłoński J., Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2017 roku, Safety Project Stelmach Jarosław, Wrocław 2018.
 124. Jałoszyński K., Nawrat A., Jędrasik K., Rożej A., Stelmach J., Cymerski J., Matysek K., Szlachter D., Działania antyterrorystyczne, perspektywy, wydarzenia 2018, Rytm, Warszawa 2018.
 125. Jałoszyński K., Stępiński M., Olechnowicz M., Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce. Organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie, Bellona: Melanż, Warszawa 2019.
 126. Jałoszyński K., Jabłoński J., Zubrzycki W., Stelmach J., Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2018 roku, Wyższa Szkołą Policji w Szczytnie, Szczytno 2019.
 127. Jałoszyński K., Stępniewski M., Olechowicz M., Policyjne siły kontrterrorystyczne w Polsce: organizacja, zadania, uzbrojenie i wyposażenie, Bellona: Melanż, Warszawa 2019.
 128. Jałoszyński K., Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2019 roku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2020.
 129. Jałoszyński K., Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2021.
 130. Jałoszyński K., Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2020 roku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2021
 131. Janik K., Państwo-polityka-bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.
 132. Janik W., Maśloch P., Nurzyńska A., Terroryzm od historii po teraźniejszość: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017.
 133. Jarmoła T., Kontrterroryzm, Aj-Press, 2009.
 134. Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki, Difin, Warszawa 2020.
 135. Jusik J., Narzeczone Allacha: terrorystki – samobójczynie z Czeczenii, Videograf II, Katowice 2006.
 136. Kaczmarek J., Problemy współczesnego świata: terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Atla 2, Wrocław 1999.
 137. Kapica W. (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
 138. Kardaś J., Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu, FNCE: Wydawnictwo Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza, Poznań 2019.
 139. Kędzierski M.A., Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce, Wydawnictwo
 140. Kler P. (red.)., Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2021.
 141. Kler P., Bertrandt J. (red.)., Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego, Adam Marszalek, Toruń 2021.
 142. Koper S., Polscy terroryści i zamachowcy: od powstania styczniowego do III RP, Wydawnictwo Harde, Warszawa 2019.
 143. Kosta R.A., Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 144. Kosmynka S., Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al.-Kaida, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 145. Kosmynka S., Święta wojna w Al-Ándalus, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2015.
 146. Kowalczyk K., Wróblewski W. (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 147. Kowalczyk K., Wróblewski W. (red.), Terroryzm: globalne wyzwanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 148. Kowalska D., Oswoić strach Rozmowa o dekadzie terroryzmu, Difin , Warszawa 2011.
 149. Kowalski M., Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, Difin, Warszawa 2013.
 150. Kozieł A., Gajlewicz K. (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 151. Kozlow C., Counter terrorism, Jane’s Information Group, Couldson 1999.
 152. Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izreala w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 153. Kuba P., Terroryzm i jednostki antyterrorystyczne na świecie = Terrorism and counter – terrorist units of the world, FENIX editions, Warszawa 1992.
 154. Kubiak K., Przemoc na oceanach: współczesne piractwo i terroryzm morski, TRIO, Warszawa 2009.
 155. Kubiak K., Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, TRIO, Warszawa 2005.
 156. Kubiński G., Czarny kolor popkultury: Państwo Islamskie i kultura popularna, NOMOS, Kraków 2018.
 157. Kufel J., Bezpieczeństwo pod nadzorem. Władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu, Adam Marszalek, Toruń 2020.
 158. Kuszewska A., Zrozumieć Pakistan: radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowego PWN, Warszawa 2015.
 159. Kuźniar Z., Łapińska A., Tomaszycki K. (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku. T. 1, Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, WSOWL, Wrocław 2017.
 160. Kwasiński R., Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym: pozytywny wymiar kooperacji negatywnej, Difin, Warszawa 2019.
 161. Lada W., Polscy terroryści, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2014.
 162. Langbein K., Bioterroryz, Muza, Warszawa 2003.
 163. Lasota M., Grenda B., Arena samobójców: wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego, ASW, Warszawa 2017.
 164. Laurent S., Kalifat terroru: kulisy działania Państwa Islamskiego, W.A.B., Warszawa 2015.
 165. Lebens B.N., Mass-mediated terrorism: mainstream and digital media in terrorism and counterterrorism, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham 2016.
 166. Lech M., Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem: studium międzynarodowego prawa antyterrorystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 167. Levitt M., Hamas: polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu: amerykański wysłannik na Bliski Wschód w latach 1988 – 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 168. Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych: elementy edukacji antyterrorystycznej, TRIO, Warszawa 2008.
 169. Liedel K., Oswoić strach: rozmowa o dekadzie terroryzmu, Difin, Warszawa 2011.
 170. Liedel K., Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, TRIO, Warszawa 2010.
 171. Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego: aspekty prawnomiędzynarodowe, Jurysta, Warszawa 2003.
 172. Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
 173. Liedel K., Prońko J., Wiśniewski B. (red.), Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
  w Warszawie, Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, 2007.
 174. Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Difin, Warszawa 2018.
 175. Liedel K., Piasecka P. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: świadomość społeczna i edukacja, Difin, Warszawa 2017.
 176. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T., R. (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat, Difin, Warszawa 2011.
 177. Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski Sz., Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Dom wydawniczy DUET, 2006.
 178. Liedel K., Mock S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata: terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej, TRIO, Warszawa 2010.
 179. Liedel K., Mroczek A., Terror w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 180. Liedel K., Piasecka P. (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: z księgi pamiątkowej na 10 – lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Difin, Warszawa 2015.
 181. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R. (red.), Zamach w Norwegii: nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, Difin, Warszawa 2011.
 182. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R. (red), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Difin, Warszawa 2014.
 183. Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski S. (red)., Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 184. Liedel K., Piasecka P. (red.), Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Collegium Civitas Press, Warszawa 2009.
 185. Luis A., Villamarin Pulido, Sieć Al-Kaida, Wołoszański, Warszawa 2008.
 186. Łabuz P., Safjański T., Zubrzycki W.,  Ustawa o działaniach antyterrorystycznych: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
 187. Machnikowski R., Zabójcze idee, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
 188. Marszałek M., Limanowski J.T. (red.), Zwalczanie terroryzmu, AON, 2014.
 189. Masiul K., Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2014.
 190. Mamoń M., Wojna braci: bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.
 191. Marek H., Ilnicki M., Baran M. (red.), Antyterrorystyczna ochrona państwa: problem, weryfikacja, realizacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017.
 192. Marek H., Ilnicki M., Baran M. (red.), Antyterrorystyczna ochrona państwa t.2, FNCE, Poznań 2017.
 193. Michalczak T., Europa w obliczu islamskiego terroryzmu: dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać, Difin, Warszawa 2019.
 194. Michailiuk B., Solarz J., Stempień J. (red.), Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych, ASW, Warszawa 2019.
 195. Molendowska, M., Ostrowska M. Górski P., Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa-wymiar europejski i krajowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.
 196. Molendowska M., Miernik R. (red.), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 197. MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Instrukcja postępowania i sposobu współdziałania przy stosowaniu sił i środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nim infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, MON. Szt. Gen. WP, Warszawa 2011.
 198. Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Polityki Obronnej, Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 2, Narodowe podejście do walki z terroryzmem, DPO, Warszawa 2004.
 199. Mroziewicz K., Bezczelność, bezkarność, bezsilność: terroryzmy nowej generacji , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009 r.
 200. Muszyński J. (red.), Terroryzm polityczny, Państw. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 201. Nowakowska-Krystman A., Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa 2015.
 202. Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W. Daniluk P. Mazur-Cieślik E., Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa 2019.
 203. Nurzyńska A., Janik W., Maśloch P., Terroryzm od historii po teraźniejszość, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2017.
 204. Olbrycht M., Rutkowski J., Taktyka minersko-pirotechniczna w działaniach antyterrorystycznych, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2003.
 205. Olech A., Walka z terroryzmem. Polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia, Difin, Warszawa 2021.
 206. Oleksiewicz I., Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI wieku, Rambler Press, Warszawa 2018.
 207. Osiewicz P., Wojciechowski S., Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017.
 208. Otwinowski W., Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka, FNCE, Poznań 2014.
 209. Pacholski P., Pietrzak P., Aktywność Polski w zwalczaniu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego, MON DPO, Warszawa 2004.
 210. Paglen T., Thompson A.C., Tajne loty CIA: kulisy wojny z terroryzmem, MUZA SA, Warszawa 2007.
 211. Panek B., Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania, Difin, Warszawa 2020.
 212. Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Difin, Warszawa 2015.
 213. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowaneji terroryzmu: nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009.
 214. Parzymies A. (red.), Islam a terroryzm, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2015.
 215. Pawłowski J., Terroryzm we współczesnym świecie, Wołoszański, Warszawa, 2001.
 216. Pawłowski J., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 217. Piątkowski P., Terroryzm: nowe wezwanie dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 218. Pieniążek P., Po kalifacie: nowa wojna w Syrii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019.
 219. Piekarski M., Wojtasik K., Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 220. Pisano I., Ja, terrorysta!: rozmowy ze współczesnym katem, Wydawnictwo Wołoszański, Warszawa 2005.
 221. Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa. Wydanie 2, Difin, Warszawa 2020.
 222. Polko R., GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008.
 223. Polko P., Polko R., Bezpiecznie już było: jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności, Helion, Gliwice 2018.
 224. Potkański W., Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014.
 225. Ramsauer P., Pokolenie dżihadu, Muza, Warszawa 2016.
 226. Rashid A., Talibowie: wojujący islam, ropa naftowa i fundamentalizm w Środkowej Azji, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2002.
 227. Raufer X., Atlas radykalnego islamu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011.
 228. Redzik C., Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy, NOVAE RES- Wydawnictwo Innowacyjne, Warszawa 2013.
 229. Rękawek K., Człowiek z małą bombą: o terroryzmie i terrorystach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.
 230. Richardson L., The roots of terrorism, Routledge Taylor & Francis Group, New York, London 2006.
 231. Richardson L., What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat, Random House Publishing Group,
 232. Rusinek A., Nurt radykalny społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 233. Saada Umysł terrorysty. Były snajper Arafata ujawnia motywy islamskich ekstremistówi podpowiada, jak przeciwdziałać terroryzmowi, Aetos, Wrocław 2017.
 234. Sanger D.E., Cyberbroń, broń doskonała. Wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachemw epoce komputerów, Helion, Gliwice 2021.
 235. Scaife L., Social networks as the new frontier of terrorism: terror, Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2017.
 236. Scraton P., 11 września. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
 237. Semmler P., Rosja we krwi, terroryzm dwóch dekad, Czarne, Sękowa 2020.
 238. Stelmach J. (red.), Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon, Difin, Warszawa 2021.
 239. Stelmach J., Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, Difin, Warszawa 2021.
 240. Stelmach J. (red.), Przeciwdziałanie i reagowanie na współczesne zamachy terrorystyczne, AWL, Wrocław 2017.
 241. Stelmach J. (red.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne: wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2016.
 242. Stempień M.S., Państwo Islamskie: nowe oblicze terroryzmu?, Oficyna Wydawnicza Rytm, Siedlce 2018.
 243. Stochaj J., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2020.
 244. Struś E. (red.), Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 245. Szafrański J., Liedel K. (red.), Problemy prawno – organizacyjne zwalczania terroryzmuw Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
 246. Szczerski K., Czas strachu: o przyszłości, terroryzmie i walce z nim rozmawia z ekspertami Artur Dmochowski, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa, Lublin 2015.
 247. Szkurłat I., Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XXi XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2018.
 248. Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 249. Szmidt L.T., Terroryzm a państwo: studium poświęcone historycznym, socjologicznymi agonologicznym aspektom terroryzmu, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1979.
 250. Szulca M., Ilnicki M., Bączkiewicz B. (red.), Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych t.1., FNCE, Poznań 2017.
 251. Szymankiewicz Ł., Terroryzm lotniczy wobec Izraela, Difin, Warszawa 2019.
 252. Ścibiorek Z., Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki wyd. 3 uaktualnione, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 253. Tomczak M., Ewolucja terroryzmu: sprawcy – metody – finanse, Instytut Zachodni, Poznań 2010.
 254. Townshend C., Terroryzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 255. Trejderowski T., Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny: cyberprzestępstwa, Internet, telefon, Facebook, ENETEIA, 2013.
 256. Truchan J. R., Włodarek-Podgórska K., Zubrzycki W., Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 257. Trzcińska D. Kierzkowska J., Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2020.
 258. Theweleit K., Śmiech morderców: Brevik i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 259. Weigel G., Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem: wezwanie do działania, Fronda, Warszawa 2009.
 260. Wejkszner A., Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Difin, Warszawa 2016
 261. Wejkszner A., Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 262. Wejkszner A., Globalna sieć Al-Kaidy: nowe Państwo Islamskie?, Difin, Warszawa 2017.
 263. Wejkszner A., Samotne wilki kalifatu?: państwo islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej, Difin, Warszawa 2018.
 264. Wejkszner A., Europejska armia kalifatu. Tom 1, Difin, Warszawa 2020.
 265. Wiatr M., Stelmach J. (red.), Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem, WSOWL, Wrocław 2016.
 266. Wiszniewska M., Andryszczyk M., Ciekot Z.,  Maj J., Sęk A., Soroka P., Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim. Rola i zadania sektora pozamilitarnego, Difin, Warszawa 2020.
 267. Wiśnicki J., Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 268. Wiśniewska M., Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 269. Wiśniewska M.Z., Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 270. Wiśniewska-Paź B., Szostak M., Stelmach J. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1, Analiza, diagnoza, case study, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 271. Wiśniewska-Paź B., Szostak M. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Metody i narzędzia, Tom 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 272. Wiśniewska-Paź B., Stelmach J. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 273. Wiśniewska-Paź B., Stelmach J. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 4, Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 274. Wiśniewska-Paź B., Stelmach J. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021.
 275. Wiśniewska-Paź B., Stelmach J. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 2. Planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna, Difin, Warszawa 2021.
 276. Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020.
 277. Wojciechowski M., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017
 278. Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm: wybrane aspekty fenomenu, Difin, Warszawa 2017.
 279. Wojnicz L., Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 280. Wojtasik K., Anatomia zamachu: o strategii i taktyce terrorystów, Grupa Medium, Warszawa 2018.
 281. Wójcik J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 282. Wright L., Wyniosłe wieże. Al-Kaida i atak na Amerykę, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.
 283. Zawadzki J., Pietrek G., Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, CeDeWu Sp. z o.o., 2017.
 284. Zimny M., Terroryzm samobójczy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 285. Zimny M., Terroryzm samobójczy: fakty, geneza, analiza, Difin, Warszawa 2017.
 286. Yonah A., Hoenig M., Superterroryzm biologiczny, chemiczny i nuklearny: ataki chemiczne, bronie bioterrorystów, zagrożenie nuklearne, dokumenty LINK, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 287. Zasieczna B. (red.), Encyklopedia terroryzmu, Dom Wydawniczy Bellona: MUZA SA, Warszawa 2004.
 288. Zubrzycki W., Pododdziały antyterrorystyczne policji, Studio Wydawnicze Jografika, Warszawa 2010.
 289. Zubrzycki W., Przez PZ [przestępczość zorganizowaną] do terroryzmu, 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.
 290. Zubrzycki W., Przez PZ [przestępczość zorganizowaną] do terroryzmu, 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2015.
 291. Zubrzycki W., Jałoszyński K., Babiński A. (red.), Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
 292. Zubrzycki W., Babiński A., Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2017.
 293. Żuber M., Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Difin, Warszawa 2015.
 294. Żuber M., Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, WSOWL, Wrocław 2013.
 295. Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne: terroryzm współczesny: aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, WSOWLąd, Wrocław 2006.
 296. Zydlek S., Strach i poczucie bezpieczeństwa jako elementy budujące polską mentalność w XVIII w., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.

[1] Zestawienie niniejsze zostało wykonane przez studentów współpracujących z Safety Project (Kacper Podgórski oraz Tomasz Salomon, pod nadzorem dr. Jarosława Stelmacha). Jest to jedynie propozycja (niepełna) zbioru książek do wykorzystania podczas działalności eksperckiej, naukowej lub dydaktycznej. W przypadku posiadania wiedzy o publikacji, która nie znalazła się w zbiorze, uprzejmie prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres: kontakt@safetyproject.pl. Po weryfikacji niezwłocznie uzupełnimy zbiór. Dzięki temu będziemy dysponowali dość aktualną i pełną bazą książek tematycznych. ?

Ten post ma 8 komentarzy

 1. Mariusz

  Świetna baza książek, która może się przydać do pisania prac.

 2. Szymon

  Bardzo obszerna rozpiska publikacji, myślę, że na pewno na studiach zajrzę do nich i wykorzystam je jako materiały potrzebne na zajęcia.

 3. Krzysztof

  Pomocna rozpiska książek, które na pewno przydadzą mi się do zrozumienia bądź opisania danego problemu na moich studiach.

 4. Damian

  Dużo ciekawych tytułów w jednym miejscu. Świetnie!

 5. Marcel

  Bardzo dobra i rzetelna rozpiska. Na pewno będę korzystać przy pisaniu pracy licencjackiej!

 6. Jacek

  Bardzo fajnie, że został umieszczony tutaj taki spis. Jestem w trakcie pisania pracy, na pewno z tego skorzystam!

 7. Dawid

  Bardzo cenny spis publikacji, po które warto sięgnąć, aby lepiej zrozumieć pojęcie terroryzmu i antyterroryzmu, jak również poznać nowe sposoby wykorzystywane przez terrorystów, sposoby reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym, czy również poznać przepisy prawa i systemy antyterrorystyczne różnych państw.

 8. Michał

  Dobre źródła informacji, które mogą się przydać do pisania prac!

Dodaj komentarz