Firma Safety Project zaprasza szkolenie teoretyczno-praktyczne
pt. „Zarządzanie kryzysowe w dobie współczesnych zagrożeń.
Dobre praktyki i rekomendacje”
.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz funkcjonariuszy i żołnierzy realizujących zadania z obszaru zarządzania kryzysowego, a także do naukowców, praktyków, studentów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania kryzysowego.


Zagadnienia szkoleniowe i aktywności:

 • Natura i charakter współczesnych zagrożeń 
 • Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego 
 • Dobre praktyki w zarządzaniu kryzysowym
 • Ochrona Infrastruktury Krytycznej jako kluczowe zadanie zarządzania kryzysowego 
 • Gra decyzyjna – podejmowanie decyzji w sytuacji zagrożenia powodziowego 
 • Przegląd źródeł wiedzy i dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym 
 • Wręczenie certyfikatów i nagród

Zakładane efekty szkolenia:

 • Znajomość struktury systemu oraz zasad realizacji działań z obszaru zarządzania kryzysowego
 • Wiedza oraz umiejętności przygotowywania procedur adekwatnych do specyfiki współczesnych zagrożeń
 • Umiejętności podejmowania decyzji w deficycie czasu i informacji
 • Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie realizacji zadań z obszaru zarządzania kryzysowego w sektorze prywatnym oraz na wszystkich szczeblach administracji publicznej
 

Atuty szkolenia:

 • Praktyczna forma szkolenia, bogata w dyskusje, ćwiczenia i gry decyzyjne odzwierciedlające specyfikę działania w sytuacji zbliżonej do realnej;
 • Wykorzystanie atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy realnej broni palnej, środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy, a także środków podręcznych dostępnych w potencjalnym środowisku zamachu;
 • Kadra trenerska z doświadczeniem w strukturach zarządzania kryzysowego i  instytucjach bezpieczeństwa narodowego – posiadająca praktyczną wiedzę z zarządzania w sytuacjach kryzysowych (np. powódź w 1997 r.) 
 • Program szkolenia dostosowany do specyfiki współczesnych zagrożeń;
 • Dynamiczna forma warsztatowa pozwalająca na praktyczne przećwiczenie wybranych elementów;  
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Certyfikaty oraz pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu szkolenia.
 

Czas i miejsce:

 • 20.01.2023 r., Hotel Śląsk we Wrocławiu 

Patron honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizator:

 • Safety Project sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

Informacje merytoryczne:

 CZAS I MIEJSCE:
20.01.2023 r. – Hotel Śląsk we Wrocławiu

   ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:

 PARTNERZY:

 

Zapisy

1. Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego do 22 grudnia 2022 roku.
2.
Po przesłaniu do formularza zgłoszeniowego wystawiamy fakturę Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 14 dni.
3. Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w szkoleniu.
4.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia z powodów pandemicznych opłata podlega całkowitemu zwrotowi.
5. Pozostałe postanowienie związane z opłatami są określone w Regulaminie szkolenia.
6. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników – o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację Regulaminu wydarzenia