Zabezpieczenia techniczne w bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków użyteczności publicznej – książka do pobrania

Zabezpieczenia techniczne w bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków użyteczności publicznej – książka do pobrania

Ze wstępu:

Oddajemy w ręce czytelnika lekturę monografii poświęconej zagadnieniom wykorzystania zabezpieczeń technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym antyterrorystycznego, budynków użyteczności publicznej. Wydaje się, że tematyka tomu jest aktualna jak nigdy dotąd. Od wielu lat następuje bowiem dynamiczny rozwój branży technicznej w sektorze ochrony i bezpieczeństwa. Dzisiaj już w zasadzie nie można nawet wyobrazić sobie zaprojektowania systemowych rozwiązań ochronnych bez wykorzystania elementów zabezpieczeń technicznych. Istnieją nawet teorie i zaawansowane działania, by to właśnie technika całkowicie zastąpiła człowieka w realizacji zadań z obszaru bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. W ocenie autorów jest to oczywiście
możliwe, jednak budowanie wielu rozwiązań w zakresie na przykład reagowania na różnego rodzaju incydenty, będzie nadal wymagało zaangażowania zasobów ludzkich – najczęściej w postaci pracowników ochrony czy instytucji bezpieczeństwa narodowego. Obserwując zatem zachodzące zmiany oraz tendencje w obszarze bezpieczeństwa, zdecydowaliśmy się przygotować książkę, która w sposób przystępny i zarazem merytoryczny oraz ciekawy przedstawi najnowsze rozwiązania w zakresie zabezpieczeń technicznych stosowanych w bezpieczeństwie obiektów. Podkreślamy w tytule, że odnosimy się w monografii do wszelkich zagrożeń, dotyczących budynków użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki terroryzmu. Należy pamiętać przy tym, że w tym wypadku traktujemy terroryzm w ujęciu wąskim. Nie rozpatrujemy bowiem zagadnienia jako zjawiska przemocy politycznej, a bardziej jako zamach terrorystyczny z jego bezpośrednimi
konsekwencjami w postaci ofiar i zniszczeń materialnych. Dowiązując się przy tym do metod działania sprawców, a nie ich motywacji, sprawiamy, że proponowane rozwiązania mają charakter uniwersalny. Bo przecież w budowaniu systemowych rozwiązań ochronnych nie ma większego znaczenia czy przygotowywany system bezpieczeństwa jest projektowany na wypadek ataku sprawcy terrorystycznego czy niepoczytalnego. Oczywiście w kontekście wybranych elementów reagowania na tego typu zdarzenia, należy mieć na uwadze motywację agresora, ale w większości przypadków rozwiązania na wypadek zamachów terrorystycznych można z powodzeniem wykorzystać w ochronie przed przestępcami kryminalnymi lub niepoczytalnymi właśnie.

Do projektu zaprosiliśmy:
ekspertów reprezentujących wiodące firmy branży zabezpieczeń technicznych. Przygotowane przez nich teksty są merytoryczne, a co więcej, poparte konkretnymi przykładami wykorzystania określonych rozwiązań na rzecz wybranych zagrożeń. Wszystko to jest wzbogacone ilustracjami i materiałami poglądowymi, które pozwalają lepiej zrozumieć oraz wyobrazić sobie działanie określonych urządzeń. Na kolejnych stronach publikacji zapoznacie się Państwo z tematyką dotyczącą projektowania i funkcjonowania systemów sygnalizacji włamania i napadu, którą przedstawił Przemysław Szczuka z firmy Carrier Fire&Security. W rozdziale trzecim ekspert ds. bezpieczeństwa Cezary Mecwaldowski opisał problematykę ochrony obwodowej. Ciekawym zagadnieniem, opracowanym przez Adama Osowskiego z firmy Interfach Sp. j., jest stosowanie systemów telewizji dozorowej w kreowaniu bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Kolejny autor, Piotr Ejma-Multański z firmy Carrier Fire&Security, przedstawił ogólną charakterystykę systemów sygnalizacji pożaru. W rozdziale szóstym autorstwa Tadeusza Markiewicza z firmy Quality07 Sp. j. opisano możliwości zastosowania detekcji zasysającej w wykrywaniu pożarów. Rozdział siódmy opracowany przez Jarosława Jaźwińskiego z DFE Security dotyczy wykorzystania blokad drogowych i zapór antyterrorystycznych w ochronie obiektów przed atakami z użyciem pojazdów. Na uwagę zasługuje również bardzo aktualny dziś temat kamer termowizyjnych przygotowany przez Elżbietę Jakubiak z firmy TKM Consulting. W imieniu wszystkich Autorów życzymy Państwu owocnej i interesującej lektury, która mamy nadzieję przełoży się na pomysły i konkretne działania wdrożeniowe w zakresie budowania bezpieczniejszego środowiska obiektów użyteczności publicznej. Ocenę niniejszej publikacji pozostawiamy natomiast czytelnikowi licząc na przekazywanie konstruktywnych uwag i spostrzeżeń na adres wydawcy niniejszej książki.

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:

https://www.researchgate.net/publication/363056541_Zabezpieczenia_techniczne_w_bezpieczenstwie_antyterrorystycznym_budynkow_uzytecznosci_publicznej 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Bogdan

    Dziękuję za publikacje! Dla mnie jako menadżera bezpieczeństwa jest to pomocna pozycja.

Dodaj komentarz