Wykonywanie planów ochrony

Wykonanie kompleksowych dokumentów w postaci planów szczególnej ochrony obiektu wraz z etapem uzgodnień z podmiotami wymienionymi w arkuszu uzgodnień dokumentu

Plany ochrony - zgodnie z opisanymi plikami.

Zgodnie z celem firmy, najważniejszą dla nas rzeczą jest państwa bezpieczeństwo. Nasze prace i projekty mają zapewnić jego poczucie w każdej sytuacji niezależnie od warunków z którymi przychodzi nam się spotkać.
01

PLAN OCHRONY OBIEKTU INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Plan wykonywany przez doświadczonych ekspertów z obszaru bezpieczeństwa w tym antyterrorystycznego (naukowców i praktyków, byłych funkcjonariuszy sił lub służb specjalnych) z zachowaniem pełnej dyskrecji i fachowości (certyfikaty dopuszczenia do informacji niejawnych, wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem w organizacji)…

02

PLAN OCHRONY

. Ocena specyfiki środowiska bezpieczeństwa w obiekcie – elementy audytu
bezpieczeństwa
2. Wykonanie planu ochrony zgodnie z założeniami zawartymi w Ustawie o ochronie
osób i mienia
a. charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki
b. analiza stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze
terrorystycznym i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki
c. ocena aktualnego stanu ochrony jednostki

03

PLAN OCHRONY SZCZEGÓLNEJ

Ocena specyfiki środowiska bezpieczeństwa w obiekcie – elementy audytu
bezpieczeństwa
2. Wykonanie planu ochrony szczególnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
oraz ich szczególnej ochrony
3. Dokonanie niezbędnych ustaleń i uzgodnień z instytucjami bezpieczeństwa
narodowego – zgodnie z arkuszem uzgodnień

Plan ochrony powinien być sporządzony, aby przy jego była możliwość stwierdzenia, że obiekt jest zabezpieczony w sposób odpowiedni technicznie i organizacyjnie.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi u nas planami. Cechują się one: