Media​

Rekomendujemy wywiady naszych ekspertów ​

Kontrowersje wokół interwencji Policji 
na manifestacjach

,,Policjanci realizują zadania na pierwszej linii frontu
z ogromnym stopniem zagrożenia życia i zdrowia. […] Oczekuje się od nich zapewnienia bezpieczeństwa
i dyspozycyjności, a postrzeganie społeczne ich pracy
budzi wątpliwości.

Wywiad w Instytucie Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

,,[…] zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi i asymetrycznymi, które mogą być skierowane w nasze państwo- tutaj infrastruktura energetyczna, byłaby kapitalnym celem dla państw, które takie działania hybrydowe mogłyby prowadzić. Wyłączenie nas z dostaw energii byłoby celem strategicznym, a na pewno operacyjnym.’’

Wywiad po konferencji ,,Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej” z dnia 21.11.2019r. w serwisie informacyjnym Echo24

,,[…] z bezpieczeństwem polskich budynków użyteczności publicznej jest tak, że nikt tego bezpieczeństwa nam nie daje na zawsze i na 100%. Instytucje bezpieczeństwa narodowego i zarządzający tymi obiektami podejmują jednak kroki, by je zapewnić. ”

Relacja z III Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2019

Panele tematyczne były skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa
państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznej walki z terroryzmem,
a patronatem Kongresu był Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Wywiad na temat stanu epidemii koronawirusa w serwisie teleinformatycznym TVN24

,, […] mamy niesamowicie silnego przeciwnika, który jest niewidoczny, niesprawiedliwy i długofalowy. Poczujmy się solidarni z osobami, które są najbardziej narażone i całym społeczeństwem walczmy z koronawirusem.

Rozmowa na temat ustawy antyterrorystycznej w serwisie informacyjnym Echo24

,, […] terroryzm jest to zagrożenie, do którego musimy się przygotować zawczasu, a przede wszystkim na etapie
zapobiegania, by nikt nie postawił zarzutu, iż doprowadziliśmy do takiego zagrożenia. Budowanie systemu antyterrorystycznego wiąże się z jednej strony z zapewnieniem bezpieczeństwa, a z drugiej z gwarantowaniem praw wolności człowieka i obywatela.”

Dyskusja o zagrożeniach o charakterze terrorystycznym, wraz z dr Bogusławem Węglińskim w serwisie informacyjnym Echo24

,, […] wiele jest do zrobienia na etapie zapobiegania. Służby monitorują wejścia na strony internetowe, gdy
korzystający z przeglądarek czerpią informacje na temat materiałów wybuchowych czy historii zdarzeń
o charakterze terrorystycznym, gdyż często naśladują oni sprawców z przeszłości.”

Rozmowa o odbytych ćwiczeniach pokazujących, jak poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia, wraz z Dominiką Buczkowską i Łukaszem Dutkowiakiem w serwisie informacyjnym Echo24

,, […] obecność prawie 400 osób świadczy o zainteresowaniu praktycznym wymiarem bezpieczeństwa,
zapotrzebowaniu na edukację antyterrorystyczną w tym wymiarze i jest odpowiedzią na zagrożenia
współczesnego terroryzmu w Europie.”

Wywiad o sprawcy czynu o charakterze terrorystycznym oraz wnioskach wyciągniętych z tego wydarzenia, wraz z dr Jerzym Dereniem w serwisie informacyjnym TVP3 Wrocław

,, […] we współczesnym świecie nie unikniemy zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Ogromny problem jest na etapie zapobiegania, bo szanse na powstrzymanie działań indywidualnego sprawcy są bliskie zeru, ponieważ on z nikim się nie kontaktuje, nie rozmawia. Gratulacje należą się polskim służbom, ponieważ w szybkim tempie uporały się ze sprawcą czynu, co jest dowodem na to, że jesteśmy dobrze przygotowani.”

Rozmowa o postępowaniu w chwili zagrożenia w serwisie informacyjnym FAKT24

,, […] musimy zwracać uwagę na osoby, które wchodzą i wychodzą z pomieszczeń, środków transportu oraz na
pozostawione przez nich rzeczy. Jeśli ktoś zachowuje się niestandardowo, wybiega z pomieszczenia nie
powinniśmy dotykać tego, co zostawiła. Naszym obowiązkiem jest poinformowanie odpowiednich służb,
opuszczenie miejsca zagrożenia, a także zadbanie o to, by inne osoby w ten rejon nie weszły.”