Firma Safety Project wraz z Centrum Ratownictwa w dniach  12-13 czerwca 2023 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska,  Paprotnia k. Warszawy  zrealizowała  warsztaty „Reagowanie na zamachy – przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”.  Podczas dwóch dni intensywnego szkolenia ponad stu uczestników poszerzało wiedzę oraz praktycznie ćwiczyło umiejętności z obszarów reagowaniu na zamachy, posługiwania się bronią palną, udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie, oraz zarządzania sytuacją kryzysową. Przekazywana wiedza oraz umiejętności miały na celu podnieść ich kompetencję jako liderów bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń wojennych i hybrydowych oraz reagowania na zamachy w środowisku budynków użyteczności publicznej.

IV edycja warsztatów jest obecnie w przygotowaniu, jej planowany termin to maj 2024 roku.

 

Przedsięwzięcie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa; zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, a także do naukowców, praktyków oraz studentów. 


Zagadnienia szkoleniowe i aktywności:

 • Przygotowanie ludzi i obiektu do wojny
 • Reagowanie na zamachy
 • Posługiwanie się bronią palną
 • Pierwsza pomoc
 • Ratownictwo taktyczne
 • Reagowanie na informację o podłożeniu bomby.

Zakładane efekty szkolenia:

• Znajomość oraz umiejętność reagowania na wybrane metody działania sprawców
• Znajomość oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie
• Wiedza oraz umiejętności lidera bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń
wojennych i hybrydowych oraz reagowania na zamachy w środowisku budynków
użyteczności publicznej
• Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur reagowania
na zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej.
 

Atuty Warsztatów:

 • Praktyczna forma szkolenia, bogata w dyskusje, ćwiczenia, symulacje działania
  w środowisku zbliżonym do realnego
 • Wykorzystanie atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy realnej broni palnej, środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy, a także środków podręcznych dostępnych w potencjalnym środowisku zamachu
 • Kadra trenerska z doświadczeniem w instytucjach bezpieczeństwa narodowego
  posiadająca przygotowanie pedagogiczne – gwarantująca bezpieczne
  oraz skuteczne szkolenie
 • Program szkolenia dostosowany do analizy realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa
  w środowisku obiektów użyteczności publicznej (reagowanie na zamachy, udzielanie pierwszej pomocy oraz wykorzystanie zabezpieczeń technicznych)
 • Dynamiczna forma warsztatowa w postaci uczestniczenia w kolejnych modułach praktycznych ze zmieniającą się tematyką oraz intensywnością kolejnych zagadnień
 • Konkurs strzelecki z atrakcyjnymi nagrodami
 • Limitowane grupy szkoleniowe do 20 osób – ogólna liczba szkolonych do 80 osób;
 • Integracyjna kolacja grillowa po pierwszym dniu szkolenia
 • Dostęp do e-szkolenia wstępnego na platformie edukacyjnej Safety Project
 • Atrakcyjne pakiety powitalne od partnerów wydarzenia
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Certyfikaty oraz pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu szkolenia.

Patron honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy:

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.

   ORGANIZATORZY:


 

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY TECHNICZNI:

 
 
 

Przykładowe aktywności podczas Warsztatów: