I Ogólnopolskie Warsztaty użyteczno-bojowe dla branży ochrony „Reagowanie na sytuacje kryzysowe
i zamachy. W poszukiwaniu dobrych praktyk i rekomendacji” odbyły się 15-16 maja 2023 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy.

Podczas dwóch dni intensywnego szkolenia praktycznego, składającego się z warsztatów dotyczących reagowania na zamachy oraz obrad merytorycznych uczestniczyło ponad stu przedstawicieli branży ochrony. Celem warsztatów było wypracowanie wniosków i prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania bezpieczeństwa w obiektach, przygotowywania procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystania najnowszych technologii w ochronie fizycznej.

II edycja warsztatów jest obecnie w przygotowaniu, jej planowany termin to kwiecień 2024 roku.

Projekt adresowany jest do właścicieli, członków zarządów i dyrektorów firm ochrony osób i mienia, kierowników i dowódców ochrony obiektów; zarządzających S.U.F.O. w obiektach IK oraz podlegających obowiązkowej ochronie, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym pracowników S.U.F.O i W.S.O.; zarządzających i pracowników branży zabezpieczeń technicznych, a także do naukowców, praktyków oraz studentów.

 Cele przedsięwzięcia:   

 • Promocja idei realizacji usług ochrony osób i mienia na najwyższym poziomie
 • Wypracowanie dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i zamachy przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu
 • Identyfikacja deficytów w zakresie wykonywania zadań pracowników ochrony
 • Integracja środowiska branży ochrony
 

Organizatorzy:

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI Apeiron

Współorganizatorzy merytoryczni:

 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • International Bodyguard Association Poland
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.

Współorganizator techniczno-merytoryczny:

 • Dahua Technology Polska sp. z o.o.

Partnerzy techniczni:

 • DMSI Software 
 • Radmor S.A.

Patronat medialny:

 • Wydawnictwo DIFIN
 • Portal ludzi akcji Special OPS oraz Security OPS
 • Czasopismo branży security „a&s Polska”
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 • Militaria.pl
 

Organizatorzy:

 
Współorganizatorzy:
 
 
 
 
 
Współorganizator merytoryczno-techniczny:
 
 
 
Partnerzy techniczni:
 

Przykładowe aktywności podczas Warsztatów: