ORGANIZATORZY:

 

 

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE WARSZTATÓW:

     

Czas i miejsce:    

 • Platforma Zoom, 17.12.2020 godz. 9.00 – 15.00

Organizatorzy:                                                                    

 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI Apeiron
 • Safety Project 

 

Współorganizatorzy:                                                      

 • Uniwersytet Opolski – Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
 • Polska Izba Ochrony
 • Naukowe Koło Działań Antyterrorystycznych i Kontrterrorystycznych (WSBPI Apeiron)
 • Akademickie Koło Naukowe Security&Society (Uniwersytet Wrocławski)
 • Carrier Fire & Security

Udział ekspercki:

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Partner techniczny:
Hertz1

Patronat medialny:   

 • Wydawnictwo Difin
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 • Portal branży ochrony a&s

   

Pomoc techniczna:

 • mgr inż. Marcin Kurczewski – tel. 48 587 628 750, 48 602 686 722 e-mail: marcin.kurczewski@carrier.com

 • mgr Marcin Kożuszek – tel. 48 790 426 668, e-mail: kongres@safeplace.edu.pl

 • Patryk Obiała, tel. 48 793 727 248, e-mail: kongres@safeplace.edu.pl

 

 

 

Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przez Organizatora i Współorganizatorów