Firma Safety Project sp. z o.o. zaprasza na certyfikowane interaktywne szkolenie w formule online pt. „Przygotowanie do wykonywania zadań w reżimach stopni alarmowych – Alfa, Bravo, Charlie, Delta”


Zakładane efekty szkolenia:

 • Znajomość podstaw prawnych wprowadzania stopni alarmowych;
 • Znajomość zadań oraz kompetencji podczas wprowadzania stopni alarmowych;
 • Wiedza oraz umiejętności pozwalające na przygotowanie obiektu do realizacji zadań w stopniach alarmowych;
 • Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur związanych z realizacją zadań w stopniach alarmowych.

Problemy do rozwiązania podczas szkolenia:

 • Gdzie znaleźć wiarygodne źródła wiedzy na temat stopni alarmowych?
 • Kogo dotyczą stopnie alarmowe?
 • Czy wprowadzenie stopnia alarmowego oznacza zwiększone zagrożenie zamachem terrorystycznym?
 • Jak się przygotować na kolejne stopnie alarmowe?
 • Czy trzeba mieć procedury i jak je napisać?
 • Na jakie podmioty wspierające można liczyć?
 • Jakie są konsekwencje bagatelizowania zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych?

Czas i miejsce:

 • 20.06.2022 r., Platforma MS Teams
 • Godzina: 10:00-13:00

Patron honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy:

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Partner techniczny:

 • DFE Security

Informacje organizacyjne i pomoc techniczna:

Informacje merytoryczne:

   ORGANIZATOR:

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 PARTNER TECHNICZNY:

 

Zobacz opinie o naszych szkoleniach

Zapisy

1. Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego do 17 czerwca 2022 r.
2. Po przesłaniu do biura warsztatów formularza zgłoszeniowego wystawiamy fakturę Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 7 dni.
3.
Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w szkoleniu.
4.
Rejestracja na warsztaty oznacza akceptację Regulaminu wydarzenia.