Firma Safety Project sp. z o.o. zaprasza na certyfikowane interaktywne szkolenie w formule online pt. „Przygotowanie obiektu do reagowania na zagrożenia hybrydowe, terrorystyczne i kryminalne”

Zakładane efekty szkolenia:

 • Znajomość obowiązujących i rekomendowanych algorytmów postępowania
  w przypadku zagrożeń bombowych;
 • Znajomość zadań oraz kompetencji osób funkcyjnych w obiekcie w zakresie realizacji zadań kryzysowych w obszarze zagrożeń bombowych;
 • Wiedza oraz umiejętności pozwalające na przygotowanie obiektu do realizacji zadań kryzysowych w obszarze zagrożeń bombowych;
 • Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w zakresie projektowania procedur związanych z realizacją zadań kryzysowych w obszarze zagrożeń bombowych.

Problemy do rozwiązania podczas szkolenia:

 • Jak ocenić ryzyko zamachu bombowego w obiekcie?
 • Jak przygotować personel do reagowania na zagrożenia bombowe?
 • Jak wyposażyć obiekt, by być przygotowanym na zagrożenie bombowe?
 • Jak zaprojektować sygnały alarmowe i jak przygotować proces ewakuacji?
 • Jaką decyzję podjąć w przypadku informacji o bombie?
 • Czy trzeba mieć procedury i jak je napisać?
 • Jakie są konsekwencje bagatelizowania zadań związanych z zagrożeniami bombowymi?

Czas i miejsce:

 • 28.06.2022 r., Platforma MS Teams
 • Godzina: 10:00-13:00

Patron honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy:

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Informacje organizacyjne i pomoc techniczna:

Informacje merytoryczne:

   ORGANIZATOR:

 

PATRONAT HONOROWY:

 

Zapisy

1. Zapisy przyjmujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego do 18 czerwca 2022 r.
2. Po przesłaniu do biura warsztatów formularza zgłoszeniowego wystawiamy fakturę Proforma – z obowiązkiem zapłaty na 7 dni.
3.
Po wpłacie wystawiamy fakturę zaliczkową i potwierdzamy udział w szkoleniu.
4.
Rejestracja na warsztaty oznacza akceptację Regulaminu wydarzenia.