Firma Safety Project zaprasza do udziału w teoretyczno-praktycznych szkoleniach z obszaru bezpieczeństwa placówek oświatowych i reagowania na zagrożenia w szkole. Program zajęć został opracowany w oparciu o Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, by wyposażyć dyrektorów szkół i nauczycieli w narzędzie pozwalające na budowanie bezpieczniejszego środowiska szkoły.

Kolejna edycja szkoleń w przygotowaniu

Główne cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w szkole
 • Budowanie świadomości, właściwych postaw i zachowań wobec szerokiego spektrum zagrożeń na które narażone jest środowisko szkoły
 • Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru reagowania na zagrożenia – przydatnych w życiu zawodowym i prywatnym
 • Podniesienie poziomu realnego bezpieczeństwa personalnego uczniów, nauczycieli oraz administracji obiektów oświaty  

Zagadnienia:

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w szkole (dane statystyczne, aspekty prawne, wytyczne MEN)
 • Reagowanie na zamachy masowego zabójcy w szkole (z bronią białą oraz palną)
 • Reagowanie w sytuacjach zakładniczych
 • Reagowanie na urządzenia wybuchowe
 • Reagowanie na informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego zagrożenia w szkole
 • Reagowanie na podejrzaną przesyłkę w szkole
 • Przygotowanie szkoły do realizacji zadań w stopniach alarmowych
 • Przygotowanie do podróży zagranicznej – zagrożenia podczas wyjazdów
 • Elementy przygotowania obronnego w szkole
 Informacje organizacyjne:

   ORGANIZATOR:

 
Przykładowe aktywności podczas szkolenia:
 
 

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz: