Serdecznie zapraszamy do udziału  w bezpłatnym interaktywnym seminarium online pt. Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.  

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zarządzających organizacjami i obiektami;
 • osób fizycznych chcących przygotować się na wypadek zagrożenia wojennego, działań hybrydowych i terrorystycznych;
 • naukowców i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem w organizacjach i obiektach.

 Tematyka:    

 • obronność w Polsce – aspekty prawne;
 • specyfika zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych;
 • ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja;
 • przygotowanie obiektów do reagowania na zagrożenia wojenne;
 • przygotowanie indywidualne do zagrożeń wojennych;
 • zasady zachowania się w sytuacjach ekstremalnych
 • pierwsza pomoc podczas zagrożeń wojennych.

 Czas i miejsce:     

 • Platforma Zoom, 19 kwietnia 2023 r., godz. 10.00 – 13.00

Organizatorzy:                                                                    

 • Safety Project sp. z o.o.
 • Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności PIBiO
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.

Patronat honorowy:

 • JM Rektor WSBPI Apeiron w Krakowie – dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron
 • NATO DEEP eAcademy

Patronat medialny:

 • Wydawnictwo DIFIN
 • Portal ludzi akcji Special OPS oraz Security OPS
 • Czasopismo branży security „a&s Polska”
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 • Militaria.pl
Zabezpieczenie techniczne Seminarium:
 • Aritech – Carrier Fire & Security brand
Partnerzy wydarzenia:
 • Kongres Antyterrorystyczny Safe Place
 • Platforma wiedzy o bezpieczeństwie – Project Safe-TY
 • Platforma edukacyjna Safety Project

Zapisy:

Pomoc techniczna:

Certyfikat udziału w seminarium:

 • Certyfikat otrzymają użytkownicy, którzy byli aktywni przez minimum 70% czasu trwania wydarzenia.

   ORGANIZATORZY:

 

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE SEMINARIUM: