Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych – książka do pobrania

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych – książka do pobrania

Ze wstępu prof. Waldemara Zubrzyckiego:

Sytuacje kryzysowe występują w różnych dziedzinach życia społecznego. We współczesnym świecie nie sposób ich całkowicie uniknąć, a czynności zapobiegawcze nie zawsze są skuteczne. Koniecznością staje się zatem odpowiednie reagowanie, zmierzające do ich rozwiązywania, to z kolei wymaga podejmowania pilnych, często skomplikowanych działań. Autor niniejszego opracowania analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych perspektyw, począwszy od emocji towarzyszących poszczególnym jednostkom, poprzez ujęcie charakterystyczne dla zarządzania kryzysowego, aż po tytułowe podejście policyjne, które skutkuje konkretnymi procedurami postępowania. Są one ze sobą ściśle powiązane, indywidualna bezradność człowieka w niesprzyjających okolicznościach i jego frustracje mogą bowiem stać się przyczyną podjęcia przez niego określonej aktywności, często zagrażającej bezpieczeństwu innych osób, wobec której rola Policji jest niepodważalna. Autor słusznie przy tym zauważa, że stres i emocje występują po obu zaangażowanych w daną sytuację stronach, o czym zapominają czasem gorliwi krytycy wszelkich poczynań policyjnych, zwłaszcza stosowanych przez formację rozwiązań siłowych. Mowa tu, rzecz jasna, o działaniach uprawnionych, w sytuacjach niezbędnie tego wymagających. Oczekiwana skuteczność takich działań wymaga ich zorganizowanego cyklu, na który składać się będą jego poszczególne etapy. Każdy z nich wymaga podejmowania bieżących decyzji, stąd też Autor zasadnie i dość szeroko odnosi się do organizacji i dowodzenia działaniami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych.

Policjanci posiadają szereg uprawnień, umożliwiających im realizację ustawowo przypisanych zadań, możliwości użycia przez nich siły są również precyzyjnie określone. Jeśli inne środki przymusu bezpośredniego nie są wystarczające, funkcjonariusze mogą także sięgnąć po broń palną. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, związanego z ich użyciem, wobec sprawców sytuacji kryzysowych w pierwszej kolejności prowadzi się negocjacje, zmierzające do zażegnania konfliktu bez konieczności użycia siły w jakiejkolwiek postaci. Rozwiązanie takie jest najkorzystniejsze, a przede wszystkim najbezpieczniejsze dla wszystkich uczestników zdarzenia, nie narażając ich choćby na nieodwracalne skutki podejmowanych czynności. Dostrzega to również Autor, poświęcając temu etapowi rozwiązania sytuacji kryzysowej przez Policję najwięcej uwagi.

Zadania policyjne, w odniesieniu do żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych, a w pewnych okolicznościach także innych osób, realizuje Żandarmeria Wojskowa. Jej charakterystyka – w kontekście działań policyjnych w sytuacjach kryzysowych – wzbogaca wartość opracowania, ukazując szerszą perspektywę takich poczynań. Całość w sposób kompleksowy, a jednocześnie przejrzysty opisuje ich poszczególne elementy, a skierowana być może do szerokiego grona odbiorców. Mogą to być zarówno policyjni praktycy, w ramach doskonalenia swego zawodowego warsztatu, osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, nauczyciele akademiccy, czy studenci na zróżnicowanych poziomach edukacji. Wiele ciekawych wątków może w nim również znaleźć przeciętny czytelnik, podnosząc na wyższy poziom swą wiedzę w poruszanym obszarze.

Lekturę opracowania Pana Jarosława Stelmacha gorąco polecam, życząc jednocześnie czytelnikom, aby zawarte w nim treści stanowiły obiekt wyłącznie teoretycznego zainteresowania.

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
https://www.researchgate.net/publication/348620071_Rozwiazywanie_sytuacji_kryzysowych_w_dzialaniach_policyjnych

Ten post ma 10 komentarzy

 1. Zbigniew

  Dużo przydatnej wiedzy. Rewelacja!

 2. Patrycja

  Myślę, że ta książka będzie ciekawą opcją dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

 3. Aleksandra

  Sama rekomendacja przekonała mnie do sięgnięcia po tę pozycję.

 4. Oskar

  Opis jak i ukazanie książki od razu zachęca do przeczytania! Super, że została ujęta charakterystyka Żandarmerii Wojskowej.

 5. Maciej

  Akurat mam zajęcia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych, więc taka książka bardzo mi się teraz przyda, dziękuję!

 6. Marcel

  Dużo ciekawych informacji. Bardzo przydatne!

 7. Jacek

  Polecam zapoznać się z artykułem, sama przydatna wiedza na temat sytuacji kryzysowych.

 8. Szymon

  Szeroko rozwinięty temat sytuacji kryzysowych, z pewnością sięgnę do książki po informacje potrzebne do projektów na moich studiach!

 9. Konrad

  Książka przydała się na zajęcia i dostarczyła dużo wiedzy. Polecam!

 10. Iryna

  Ciekawa pozycja. Szeroko rozwinięty temat sytuacji kryzysowych. Interesujące jest to, jak autor analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych perspektyw.

Dodaj komentarz