Z przykrością informujemy, że ze względu na przepisy epidemiologiczne związane z  koronawirusem byliśmy zmuszeni do odwołania kursu.
Na chwilę obecną nie wyznaczamy nowego terminu przedsięwzięcia – zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci uczestnictwa w szkoleniu na adres kongres@safeplace.edu.pl – poinformujemy Państwa o terminie przeprowadzenia kursu.

Firma Safety Project wraz z Centrum Ratownictwa organizuje pierwszą edycję obozu RESCUE LEADER CAMP.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa; zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, a także do naukowców, praktyków oraz studentów. 


Zagadnienia szkoleniowe i aktywności:

 • Podstawy komunikacji i negocjacji policyjnych.
 • Praktyczne reagowanie na wybrane metody działania sprawców: masowy zabójca, sytuacja zakładnicza, urządzenia wybuchowe, podejrzana przesyłka, powiadomienie o zagrożeniu, napad (pokazy, ćwiczenia w grupie, pozoracje, zaskakujące scenariusze, praca w warunkach zbliżonych do realnych).
 • Elementy pierwszej pomocy (masywne krwotoki, powybuchowe urazy klatki piersiowej, niedrożność dróg oddechowych, ciało obce, wychłodzenie).
 • Przywództwo, współpraca i budowanie relacji w sytuacji kryzysowej.
 • Projektowanie procedur reagowania w obiektach.

Atuty kursu:

 • Zajęcia prowadzone są w praktycznej i dynamicznej formie z wykorzystaniem atrap urządzeń wybuchowych, egzemplarzy realnej broni palnej, środków pozoracji, urządzeń oraz materiałów do udzielania pierwszej pomocy, a także środków podręcznych dostępnych w potencjalnym środowisku zamachu.
 • Maksymalne wykorzystanie czasu szkolenia wraz z niespodziewanymi scenariuszami podgrywanymi przez pozorantów.
 • Gwarantowany udział wykwalifikowanych trenerów (jeden trener na maks. dziesięciu szkolonych), nadzór nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć opiekuna szkolenia z uprawnieniami pedagogicznymi i znacznym dorobkiem naukowym oraz
  praktycznym.
 • Zarejestrowany uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do Platformy Edukacyjnej Safety Project (w ramach opłaty za kurs) i przechodzi podstawowy kurs teoretyczny, który powinien być zakończony do dnia rozpoczęcia szkolenia praktycznego.
 • Zarejestrowany uczestnik szkolenia otrzymuje książkę pt. Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje, która jest mu przesyłana po zakończeniu procesu rejestracji.
 • Szkolenie zakończone egzaminem praktycznym, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji i umiejętności.
 • Potwierdzeniem zdania egzaminu jest certyfikat podpisany przez trenerów i opiekuna szkolenia.

Czas i miejsce:    

 • 8-11.06.2021 r., Leśny Ośrodek „Nagórzyce” nad Zalewem Sulejowskim

Organizatorzy:                                                           

 • Safety Project 
 • Centrum Ratownictwa Sp. z o.o.

Informacje:

   ORGANIZATORZY:


 
Przykładowe aktywności podczas Warsztatów: