W dniu 25 stycznia 2024 r. odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne pt. „Przygotowanie obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców. Dobre praktyki i rekomendacje”.

Czas i miejsce:     

 • Platforma TEAMS (online), 25 stycznia 2024 r., godz. 10.00 – 14.30 – udział otwarty i bezpłatny.

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • Zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa
  • infrastruktura krytyczna, obiekty ochrony obowiązkowej i szczególnej
  • obiekty administracji publicznej i instytucji bezpieczeństwa
  • uczelnie, szkoły i przedszkola
  • budynki wysokościowe, biura i zakłady przemysłowe
  • przestrzenie publiczne, rynki i place użytkowe
  • imprezy o charakterze masowym
 • Inspektorów BHP i inspektorów ppoż. w obiektach
 • Przedstawicieli sektora ochrony osób i mienia
 • Funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP
 • Naukowców, ekspertów i studentów
 • Każdej osoby zainteresowanej podniesieniem swojego poziomu bezpieczeństwa personalnego
Problematyka warsztatów:
 • Natura i cechy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców – wnioski do projektowania bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni publicznych
 • Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych do zamachów uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców
 • Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych podczas projektowania odporności obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców
 • Przykłady problemów i sposobów ich rozwiązywania w przygotowaniu wybranych kategorii obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców
 • Pierwsza pomoc w zamachach uzbrojonych sprawców, w tym masowych zabójców
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
 • Aktualna i sprawdzona wiedza na temat przygotowania obiektów na zamachy
 • Możliwość konsultacji i dyskusji z ekspertami
 • Imienny certyfikat i udział w losowaniu nagród i pamiątek
 • Elektroniczny pakiet źródeł wiedzy i dobrych praktyk wraz z nagraniem spotkania dla każdego uczestnika
 • Wydarzenie w formule całkowicie bezpłatnej

Dodatkowa korzyść dla uczestników warsztatów:

 • Voucher na bezpłatne konsultacje obiektowe z zespołem ekspertów Safety Project, RCS Engineering oraz DFE Security, dotyczące problematyki przygotowania danego obiektu do reagowania na zamachy masowych zabójców lub innych aspektów bezpieczeństwa fizycznego.

Patronat honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie
Organizatorzy:
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI „APEIRON”
 • Safety Project sp. z o.o.

Wsparcie merytoryczne:

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • RCS Engineering sp. z o.o.
 • DFE Security sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.
 • Gunfire Airsoft & More
 • Specna Arms
 • Militaria.pl
 • Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
Patronat medialny:
 • Wydawnictwo Difin
 • Grupa Wydawnicza FNCE
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Portal Security OPS
 • Portal i czasopismo branży security a&s Polska
 • Czasopismo Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu
 
Kontakt: Sekretariat Warsztatów
Tel.: +48 574 800 166 lub +48 518 275 996
E-mail: kongres@safeplace.edu.pl
 
Rejestracja na warsztaty oznacza akceptację Regulaminu warsztatów.

  PATRONAT HONOROWY:

 

ORGANIZATORZY:

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

PATRONAT MEDIALNY: