Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym Ogólnopolskim Seminarium Naukowo-Praktycznym pt. „Przygotowanie obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy masowych zabójców. Dobre praktyki i rekomendacje”.

Czas i miejsce:     

 • Platforma TEAMS (online), 25 stycznia 2024 r., godz. 10.00 – 14.30 – udział otwarty i bezpłatny; ograniczony do 500 miejsc
 

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • Zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa
 • Inspektorów BHP i inspektorów ppoż. w obiektach
 • Przedstawicieli sektora ochrony osób i mienia
 • Funkcjonariuszy policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP
 • Naukowców, ekspertów i studentów
 • Każdej osoby zainteresowanej podniesieniem swojego poziomu bezpieczeństwa personalnego
Problematyka seminarium:
 • Natura i cechy masowych zabójców – wnioski do projektowania bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni publicznych
 • Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych do zamachów masowych zabójców
 • Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych podczas projektowania odporności obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy masowych zabójców
 • Przykłady problemów i sposobów ich rozwiązywania w przygotowaniu wybranych kategorii obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych na zamachy masowych zabójców (szkoła, centrum handlowe, biuro, infrastruktura krytyczna, imprezy masowe)
 • pierwsza pomoc w zamachach masowych zabójców
Dlaczego warto wziąć udział w seminarium?
 • Aktualna i sprawdzona wiedza na temat przygotowania obiektów na zamachy
 • Możliwość konsultacji i dyskusji z ekspertami
 • Imienny certyfikat i udział w losowaniu nagród i pamiątek
 • Elektroniczny pakiet źródeł wiedzy i dobrych praktyk wraz z nagraniem spotkania dla każdego uczestnika
 • Wydarzenie w formule całkowicie bezpłatnej

Dodatkowa korzyść dla uczestników seminarium:

 • Voucher na bezpłatne konsultacje obiektowe z zespołem ekspertów Safety Project, RCS Engineering oraz DFE Security, dotyczące problematyki przygotowania danego obiektu do reagowania na zamachy masowych zabójców lub innych aspektów bezpieczeństwa fizycznego.

Patronat honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie
Organizatorzy:
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI „APEIRON”
 • Safety Project sp. z o.o.

Wsparcie merytoryczne:

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • RCS Engineering sp. z o.o.
 • DFE Security sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa sp. z o.o.
Patronat medialny:
 • Wydawnictwo FNCE
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Portal branży ochrony a&s
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 
Kontakt: Sekretariat Seminarium
Tel.: +48 574 800 166
E-mail: kongres@safeplace.edu.pl

  PATRONAT HONOROWY:

 

ORGANIZATORZY:

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

 

Formularz rejestracyjny na seminarium: