Szkolenia i kursy obronne - stacjonarne i online

Szkolenia obronne i kursy obronne realizowane na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego

Proponujemy realizację szkolenia w trzech formach:

Stacjonarne szkolenie obronne

 • szkolenie realizowane w Państwa instytucji
 • możliwość przeprowadzenia konsultacji
  z ekspertem ds. obronności
 • zajęcia prowadzone w formie praktycznych warsztatów i dyskusji
 • przed szkoleniem zapoznajemy się ze specyfiką wykonywanych przez Państwa zadań
  i dostosowujemy treści szkolenia do potrzeb Państwa instytucji

 • Szkolenie obronne online - na żywo

 • szkolenie prowadzone na platformie MS Teams
 • maksymalnie praktyczny wymiar pracy
 • działamy w formie warsztatowej omawiając specyfikę funkcjonowania Państwa instytucji
 • w szkoleniu wykorzystujemy autorskie materiały przedstawiające charakter zagrożeń oraz prawne podstawy realizowania zadań obronnych

 • Szkolenie obronne online na Platformie Edukacyjnej

 • szkolenie realizowane za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej Safety Project
 • w pełni interaktywny kurs online w formacie SCORM
 • interesujące wykłady merytoryczne
 • studia przypadków i analizy stanu prawnego
 • liczne animacje i interakcje
 • atrakcyjne materiały dodatkowe
 • nielimitowany dostęp do szkolenia na okres 21 dni
 • jedyne na rynku szkolenie obronne online

 • Wybrane rekomendacje

  Podstawą prawną realizowanych szkoleń i kursów obronnych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego, które uchyliło obowiązujące dotychczas Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.
  Kursy obronne polegają na zapoznaniu uczestników z:
  1) ogólnymi uwarunkowaniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, w tym obronności;
  2) podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych;
  3) organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego;
  4) sposobem realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ustalonych stosownie do roli uczestników w systemie obronnym państwa.

  Nasze kursy kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw realizujących zadania obronne. Istnieje możliwość organizacji szkolenia obronnego połączonego z praktycznym elementem ćwiczenia obronnego. Prowadzący nasze kursy obronne to oficerowie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w instytucjach bezpieczeństwa narodowego. Stale współpracujemy z kadrą dydaktyczną Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

  Przykładowa tematyka realizowanych przez nas kursów dotyczy:
  1) międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa;
  2) procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
  3) podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
  4) polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
  5) zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa;
  6) organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów;
  7) planowania operacyjnego i programowania obronnego;
  8) przygotowań gospodarczo-obronnych;
  9) realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
  10) współpracy cywilno-wojskowej;
  11) przygotowań do militaryzacji;
  12) ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
  13) ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  14) ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego;
  15) ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych;
  16) bezpieczeństwa imprez masowych;
  17) struktury systemu zarządzania kryzysowego RP;
  18) świadczeń na rzecz obrony;
  19) systemu stałych dyżurów w oparciu o akty prawne RP;
  Zachęcamy do kontaktu i uzgodnienia zakresu tematycznego szkolenia dostosowanego do potrzeb Państwa instytucji.