Adresaci szkolenia:

 1. Pracownicy administracji samorządowej / publicznej
 2. Pracownicy instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa, polityki społecznej oraz oświaty
 3. Służby mundurowe

Cele szkolenia

 1. Zwiększenie kompetencji kulturowych w zakresie zrozumienia wpływu odmiennego postrzegania zachowań na bezpieczeństwo w środowisku wielokulturowym
 2. Poszerzenie wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji i minimalizacji napięć związanych z wielokulturowością, ze szczególnym naciskiem na islam

Zakres szkolenia:

 1. Różnice kulturowe i religijne
 2. Mity i stereotypy
 3. Konflikty w środowisku wielokulturowym i ich rozwiązywanie
 4. Problemy w kontaktach z innością / obcością kulturową i religijną
 5. Przeciwdziałanie uprzedzeniom, dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, mowie nienawiści oraz rasizmowi
 6. Minimalizacja napięć na tle różnic kulturowych

Założenia organizacyjne:

 1. Szkolenie przewidziane na dwie godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
 2. Zajęcia typowo teoretyczne – mogą stanowić znakomite wprowadzenie do szkoleń praktycznych z innych obszarów bezpieczeństwa
 3. Szkolenia prowadzone metodami aktywnymi z uwzględnieniem specyfiki grupy, jej potrzeb i oczekiwań
 4. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych ekspertów i naukowców z obszaru bezpieczeństwa
 5. Wykorzystywanie aktualnych materiałów audio-video i studium przypadków
 6. Możliwość dowolnej modyfikacji programu szkolenia
 7. Koszt szkolenia będzie ustalany indywidualnie w zależności od liczby osób szkolonych, szczególnych wymagań zamawiającego oraz miejsca przeprowadzenia
 8. Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów