Szkolenia antyterrorystyczne

Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami terrorystycznymi, tendencjami rozwoju oraz naturą działań antyterrorystycznych Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację skutków zamachów terrorystycznych

Plany ochrony - zgodnie z opisanymi plikami.

Zgodnie z celem firmy, najważniejszą dla nas rzeczą jest państwa bezpieczeństwo. Nasze prace i projekty mają zapewnić jego poczucie w każdej sytuacji niezależnie od warunków z którymi przychodzi nam się spotkać.
01

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

1. Zapoznanie szkolonych z aktualną wiedzą dotyczącą specyfiki zagrożenia zamachami
terrorystycznymi, tendencjami rozwoju oraz naturą działań antyterrorystycznych
2. Przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, mających na celu minimalizację
skutków zamachów terrorystycznych
3. Nauczenie i praktyczne doskonalenie pożądanych zachowań w sytuacjach kryzysowych

02

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

1. Specyfika i charakter zagrożenia terroryzmem
2. Ogólne założenia polityki antyterrorystycznej w Polsce
3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
4. Zasady reagowania i budowy systemów bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
5. Studium przypadków – najnowsze zamachy w Europie – przebieg i wnioski

03

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE I PREWENCJA ZAGROŻEŃ DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Szkolenie przewidziane na cztery godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu
2. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej
(warsztaty bezpiecznych zachowań w warunkach zbliżonych do kryzysowych
z wykorzystaniem środków pozoracji)
3. Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników
zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób

Wierzymy w przydatność wiedzy i umiejętności dla każdego w miejscu pracy, wypoczynku i środkach transportu – szczególnie podczas podróży w miejsca realnie zagrożone zamachami
Uważamy, że budowanie świadomości antyterrorystycznej powinno przełożyć się na skuteczniejsze
możliwości reagowania podczas podobnych sytuacji kryzysowych. Zobacz więcej w ofercie:

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi u nas planami. Cechują się one: