Pokazujemy przydatność wiedzy i umiejętności dla każdego w miejsca pracy. Oferujemy uniwersalne rozwiązania i szkolenia antynapadowe wobec zagrożeń o różnej naturze (terror kryminalny, napady rabunkowe, zamachy terrorystyczne, agresja ze strony osób zaburzonych i chorych.

Plany ochrony - zgodnie z opisanymi plikami.

Uważamy, że budowanie świadomości, wiedzy i umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych nacechowanych wysokim stopniem emocji i bezpośrednim zagrożeniem
dla życia oraz zdrowia jest kluczowym aspektem do efektywnego przeciwstawienia się sytuacjom zagrożenia życia i zdrowia. 

01

SZKOLENIE ANTYNAPADOWE

Szkolenie antynapadowe przewidziane na cztery godziny – istnieje możliwość modyfikacji czasu. Zajęcia mogą składać się z części teoretycznej (prezentacja) i praktycznej
bezpiecznych zachowań w warunkach zbliżonych do kryzysowych z wykorzystaniem środków pozoracji). 
Podczas zajęć będzie prezentowany najnowszy sprzęt i wyposażenie pracowników zwiększające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektu i osób

02

Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej

Szkolenie może dodatkowo obejmować audyt bezpieczeństwa antyterrorystycznego w
obiekcie oraz koncepcję poprawy poziomu bezpieczeństwa antyterrorystycznego wraz
z rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.
Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatów

03

Reagowanie na zamachy - dla dzieci szkół podstawowych

Przydatność wiedzy i umiejętności dla każdego w miejscu pracy, wypoczynku
i środkach transportu
2. Budowanie świadomości antyterrorystycznej powinno przełożyć się na skuteczniejsze
możliwości reagowania podczas podobnych sytuacji kryzysowych

Warsztaty, pokazy i ćwiczenia – doskonalenie przedstawianych treści z wykorzystaniem pozorantów, atrap broni i MW – działanie szkolonych w zbliżonych do realnych warunków zdarzenia terrorystycznego (terror kryminalny, napady rabunkowe, zamachy terrorystyczne, agresja ze strony osób zaburzonych i chorych)

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi u nas planami. Cechują się one: