Nasze audyty wyróżnia

Profesjonalizm

Uprawnieni i doświadczeni audytorzy

Rzetelność

Oględziny fizyczne obiektu i dokumentacji wraz z wywiadami z personelem kluczowym

Bezstronność

Wykonywanie analiz ryzyka wraz z kwantyfikacją czynników

Kompleksowość

Oceny wszystkich kluczowych obszarów wpływających na stan bezpieczeństwa

Kompleksowy dokument po Audycie bezpieczeństwa wykonanym przez nas zawiera między innymi: