Nasze audyty wyróżnia

Profesjonalizm

Uprawnieni i doświadczeni audytorzy

Rzetelność

Oględziny fizyczne obiektu i dokumentacji wraz z wywiadami z personelem kluczowym

Bezstronność

Wykonywanie analiz ryzyka wraz z kwantyfikacją czynników

Kompleksowość

Oceny wszystkich kluczowych obszarów wpływających na stan bezpieczeństwa

Kompleksowy dokument po audycie bezpieczeństwa wykonanym przez nas zawiera między innymi:

Procedury bezpieczeństwa i zasady postępowania w przypadku zagrożeń

Wychodząc naprzeciw potrzebom zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej oraz firm ochrony, przedstawiamy Państwu propozycję sprawdzenia zgodności obowiązujących u Państwa procedur bezpieczeństwa i zasad postępowania z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i rekomendacjami z zakresu reagowania na zagrożenia oraz opracowania nowych procedur bezpieczeństwa zgodnych z zaleceniami wydanymi przez rządowe instytucje bezpieczeństwa (np. Kampania 4U! CPT ABW, FEMA USA), obowiązującymi przepisami z obszaru ochrony oraz normami.

Po zaprojektowaniu nowych procedur rekomendujemy przeszkolenie Państwa pracowników i przeprowadzenie ćwiczenia lub symulacji sprawdzających umiejętności reagowania na zagrożenia.

Posiadamy poparte rekomendacjami doświadczenie w realizacji audytów i projektowaniu procedur dla obiektów użyteczności publicznej.

Profesjonalnie opracowane procedury są gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony wizerunku Państwa firmy w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych w Państwa obiekcie.

W ramach realizowanych audytów przeprowadzamy również testy penetracyjne ochrony fizycznej.

Zachęcamy do konsultacji i kontaktu z naszymi ekspertami.

Audyt systemu kontroli dostępu (SKD) funkcjonującego w budynku sądu

1. Interfejs użytkownika
2. Kontroler, interfejs przejścia kontrolowanego
3. Konsola obsługi
4. Wymagania dotyczące zasilania
5. Wymagania w zakresie sygnalizacji i powiadamiania
6. Program nadzorczy systemu kontroli dostępu
7. Wymagania dotyczące zasilania
8. Elementy zabezpieczenia mechanicznego (kołowroty, bramki, itp.)
9. Dodatkowe funkcje
10. Integracja z systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP)