Nasz zespół

Doświadczeni eksperci i profesjonaliści

Nasz zespół​

Nasze projekty są przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych ekspertów, realizujących na co dzień zadania w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Na każdym etapie naszej współpracy jesteśmy do Państwa dyspozycji, by sprostać nawet najbardziej indywidualnym potrzebom czy wyzwaniom. ​

IMG_2181RTSZ2

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej

Prezes Zarządu Safety Project sp. z o.o. oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

zdjęcie Jałoszyńskiego na stronę1

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński - wsparcie naukowe projektów

Profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca.

Marek Pilewski

Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologi i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

Paweł 1 08.08.23

Paweł Lewicki

Ekspert ds. bezpieczeństwa i fizycznego zwalczania terroryzmu z międzynarodowym doświadczeniem w obszarze szkolenia i realizacji działań kontrterrorystycznych, w tym w operacjach specjalnych NATO w krajach wysokiego ryzyka. Specjalista w dziedzinie zwalczania terroryzmu, posiadający umiejętności w zakresie walki wręcz, strzelectwa i ratownictwa medycznego. Wykwalifikowany instruktor oraz doradca dla policyjnych i wojskowych sił specjalnych. Absolwent studiów z obszaru bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego oraz szkoleń specjalistycznych i kursów instruktorskich z zakresu przywództwa, strzelectwa, ratownictwa, walki wręcz, wspinaczki i survivalu. Posiada popartą certyfikatami STANAG znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. Ponadto posiada poświadczenie bezpieczeństwa - NATO/UE Secret, ukończył szereg szkoleń i kursów specjalistycznych, w tym m.in.: podstawowy kurs operatora GROM oraz zaawansowane kursy operacji specjalnych, kurs ochrony VIP, zaawansowane szkolenia i kursy z zakresu przeprowadzania operacji ratowania zakładników i wojny niekonwencjonalnej, szkolenie w zakresie ofensywnych metod operacyjnych, kurs specjalistyczny dla funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania antyterrorystyczne, szkolenie z zakresu badań materiałów wybuchowych, szkolenie SERE poziom A, B, C, kurs AFF (Accelerated FreeFall), kursy medyczne: PHTLS-NAEMT, BLS, ALS, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, pierwsza pomoc w warunkach akcji specjalnych, TRAUMA ROOM-poziom zaawansowany. W czasie służby otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złote Skrzydła GROM, Gwiazdę Afganistanu, Medal ISAF, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji, Medal za Długoletnią Służbę oraz Schutzenschnur Gold German Army.

Marcin sylwetka 08.08.23

mgr Marcin Kożuszek - Wiceprezes Zarządu

Ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej z doświadczeniem w dziale corporate security jednej z wiodących międzynarodowych korporacji finansowych. Obecnie doradca do spraw bezpieczeństwa i menedżer projektów w Safety Project. Specjalizuje się w sporządzaniu i uzgadnianiu planów ochrony oraz innych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i obronności, stale współpracując z instytucjami bezpieczeństwa narodowego na terenie całej Polski. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej. Prowadzi aktywną działalność naukową i stale doskonali wiedzę podczas branżowych kursów i warsztatów.

mlipka

ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka - Ekspert ds. bezpieczeństwa

Ekspert ds. Zarządzania Bezpieczeństwem w największej sieci komórkowej w Polsce. Absolwent studiów Doctor of Business Administration i Executive Master of Business Administration organizowanych przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie. Ponadto jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Collegium Civitas. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia doktoranckie w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem osób publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, gdzie zbudował wydział ochrony technicznej. Służbę pełnił m.in. w wojskach inżynieryjnych, pancernych, Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz w Biurze Ochrony Rządu. Dowodził pododdziałami w ramach międzynarodowych misji wojskowych poza granicami kraju. Wielokrotnie odznaczony za realizację złożonych zadań mandatowych i wsparcie pododdziałów sojuszniczych. Był członkiem międzynarodowych grup eksperckich do spraw zagrożeń terrorystycznych. Jest autorem szeregu rozwiązań w zakresie współpracy służb państwowych, które zostały z powodzeniem wdrożone. W ramach zainteresowań badawczych koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem. Stara się łączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki w celu analizy dostępnych modeli i tworzenia nowych.

Wojciech Bogusz - Interim Manager, czyli Manager do Zadań Specjalnych

Wojciech Bogusz - Interim Manager, czyli Manager do Zadań Specjalnych

Właściciel firmy doradczej sektora prawno – finansowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego mocną stroną jest kilkunastoletnie doświadczenie w takich obszarach jak: bankowość, zarządzanie spółkami prawa handlowego, działania restrukturyzacyjne, audyt wewnętrzny, formułowanie strategii finansowej czy optymalizacja procesów występujących w organizacji. Dzięki doświadczeniu i fachowości jest w stanie szybko i obiektywnie ocenić sytuację, wypracować i wdrożyć najodpowiedniejsze rozwiązania dla klienta. Od 2013 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. Doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych, zyskał wieloletnią praktykę z dziedziny finansów i prawa. Z sukcesem realizuje procesy restrukturyzacyjne. Celem jego działań jest podniesienie wartości i bezpieczeństwa Państwa Firmy poprzez przeprowadzenia określonego procesu lub zadań (w zależności od stanu firmy – np. poprzez audyt i restrukturyzację, wprowadzenie procesów jakościowych, opracowanie i wdrożenie różnego typu procedur).

paula

Paula Wiszka - Dyrektor Operacyjny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu broniąc pracy na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego Niemiec związanych ze wzmożoną imigracją z krajów muzułmańskich. Jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie manager ds. social mediów i promocji w Safety Project. Interesuje się szeroko rozumianą tematyką antyterroryzmu, z naciskiem na zagrożenia wynikające ze wzmożonej imigracji z krajów muzułmańskich. Podczas specjalistycznych szkoleń zdobywa umiejętności profesjonalnego wykorzystywania social mediów w obszarze bezpieczeństwa.

IMG_2069RTSZ1

Maciej Zdybski - Menedżer Projektów

Menedżer projektów, trener oraz specjalista ds. szkoleń w obszarze bezpieczeństwa antyterrorystycznego, w tym bezpieczeństwa osobistego i ochrony obiektów. Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych, m.in. w zakresie antyterroryzmu, ochrony obiektów użyteczności publicznej, audytu bezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz dydaktyki. Obecnie realizuje studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ponadto pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz działa jako ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy. W zespole Safety Project zajmuje się przygotowywaniem szkoleń e-learningowych w formacie SCORM, zarządzaniem platformami edukacyjnymi oraz organizacją i prowadzeniem szkoleń, symulacji, warsztatów i konferencji z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy. Jest członkiem zespołów audytowych i grup doradczych w obszarze bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej.

Zespół wsparcia

Działalność naszej firmy nie byłaby możliwa gdyby nie nasz niezawodny zespół do zadań specjalnych: Wiktoria Wiśniewska, Agata Wszołek, Katarzyna Pilewska i Natalia Szczuka, które wspierają realizację wszystkich projektów Safety Project.

Certyfikaty i uprawnienia

ABW Zespół JS
ABW 2
ABW Zespół JS
doktor
dowódc opera
fema 2
negoc
ochro 2
ochro 2
ochrona fiz
pedagog
pisa
bty
rektor
zab tech
ŻW
Cert_ESA1
Cert_ESA2
Cert_GIIF2
Cert_GIIFok