Galeria realizacji

SAFE TECH FORUM 2024

III Warsztaty i Konferencja z zakresu Pierwszej Pomocy i Reagowania na zamachy odbyły się w dniach 19-20 marca 2024 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. Wraz z Centrum Ratownictwa przygotowaliśmy dla Was bardzo praktyczny program zawierający m.in.: 20 stacji warsztatowych z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia z ewakuacji indywidualnej i zespołowej ze strefy zagrożenia, panele dyskusyjne, kolekcjonerski pokaz broni, amunicji, środków przymusu bezpośredniego, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i wiele innych!

Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne

27 lutego 2024 r. zrealizowaliśmy Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne pt. "Budowanie odporności organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe. Podejrzane pakunki - Powiadomienia o bombie - Podejrzane pojazdy", które odbyły się za pomocą platformy ClickMeeting. Udział w warsztatach wzięło ponad  1000 osób.

Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne

25 stycznia 2024 r. zrealizowaliśmy Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne pt. "Przygotowanie obiektów i przestrzeni na zamachy masowych zabójców. Dobre praktyki i rekomendacje", które odbyły się za pomocą platformy MS TEAMS. Udział w warsztatach wzięło ponad  1200 osób.

Kongres Safe Place 2023

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023 odbędzie się w listopadzie 2023 roku w Warszawie. Tym razem obradować będziemy w formule międzynarodowej, przy aktywnym udziale ekspertów reprezentujących struktury NATO i instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przedstawicieli departamentów bezpieczeństwa w zagranicznych organizacjach i obiektach. Ponadto doświadczeniami i wnioskami z realizacji zadań w czasie wojny podzielą się z nami zaproszeni eksperci i praktycy z Ukrainy. Uczestnikami Kongresu będzie kilkuset reprezentantów ośrodków naukowych i eksperckich, instytucji bezpieczeństwa, sektora ochrony i zabezpieczeń technicznych, a także obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Tegoroczny Kongres zaskoczy Państwa innowacyjną formułą i szeregiem przedsięwzięć, które pozwolą na poszerzenie wiedzy z obszaru najnowszych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo instytucji i obiektów wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Seminarium nauko-praktyczne pt. "Reagowanie państwa na zamachy terrorystyczne"

17 października 2023 r. zorganizowaliśmy interaktywne seminarium online pt. "Reagowanie państwa na zamachy terrorystyczne", które prowadził mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach - autor książki "Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania". Udział w wydarzeniu wzięło ponad 250 uczestników.

Dronetech World Meeting 2023

11-13 października 2023 r. byliśmy w Toruniu na #DTWM23, gdzie przeprowadziliśmy symulacje z wykorzystaniem dronów, które mogą przyśpieszyć/zwiększyć szanse na powodzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach ćwiczeń napastnicy rozmieszczali ładunki wybuchowe na terenie lotniska. Dodatkowo mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach był moderatorem panelu dyskusyjnego, podczas którego w gronie eksperckim rozmawiano o technologiach bezzałogowych w symulacji sytuacji kryzysowych w bezpieczeństwie publicznym, a kolejnego dnia miał wystąpienie nt. "Drony - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa". Safety Project było partnerem wydarzenia.

24. Konferencja Branży Ochrony

28-19 września 2023 r. w Jachrance odbyła się kolejna edycja Konferencji Branży Ochrony. Safety Project było partnerem merytorycznym tego wydarzenia, podczas którego Marcin Kożuszek wygłosił prelekcję na temat szans i zagrożeń w realizacji obowiązkowej i szczególnej ochrony przez prywatny sektor bezpieczeństwa. Podczas Konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ochrony swoje wystąpienie miał również mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach nt. "Bezpieczeństwo IK w dobie zagrożeń hybrydowych - szanse i zagrożenia dla sektora ochrony fizycznej".

Warsaw Security Summit 2023

W dniu 5 czerwca 2023 r. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w charakterze eksperta podczas konferencji Warsaw Security Summit 2023. Przedstawił on prelekcję na temat zagrożeń asymetrycznych dla infrastruktury krytycznej w związku z dyrektywą CER.

Reagowanie na zamachy - przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych

III Ogólnopolskie Warsztaty "Reagowanie na zamachy - przygotowanie do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych " zostały zrealizowane 12-13 czerwca 2023 roku w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. Wydarzenie zrealizowaliśmy razem z Centrum Ratownictwa. Podczas dwóch dni intensywnego szkolenia ponad stu uczestników poszerzało wiedzę oraz praktycznie ćwiczyło umiejętności z obszarów reagowania na zamachy, posługiwania się bronią palną, udzielania pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie, oraz zarządzania sytuacją kryzysową.IV edycja warsztatów jest obecnie w przygotowaniu, jej planowany termin to maj 2024! 

Reagowanie na sytuacje kryzysowe i zamachy

I Ogólnopolskie Warsztaty użyteczno-bojowe dla branży ochrony „Reagowanie na sytuacje kryzysowe i zamachy. W poszukiwaniu dobrych praktyk i rekomendacji” zostały zrealizowane 15-16 maja 2023 roku w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. Podczas dwóch dni intensywnego szkolenia praktycznego, składającego się z warsztatów dotyczących reagowania na zamachy oraz obrad merytorycznych - uczestniczyło ponad stu przedstawicieli branży ochrony. Celem warsztatów było wypracowanie wniosków i prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie projektowania bezpieczeństwa w obiektach, przygotowywania procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystania najnowszych technologii w ochronie fizycznej.

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne „Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”

19 kwietnia 2023 r. zrealizowaliśmy interaktywne seminarium online pt. "Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych". Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor WSBPI Apeiron w Krakowie – dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI Apeiron oraz NATO DEEP eAcademy. Na seminarium zapisało się prawie 400 uczestników.

Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

7 marca 2023 r. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach został zaproszony do wzięcia udziału w Konferencji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Temat prelekcji: "Bezpieczeństwo przemysłu morskiego w dobie zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych - dobre praktyki i rekomendacje".

I Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny

W dniach 28.02-1.03.2023 roku w Auli im. Roberta Schumana w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego pt. Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk. Pierwsza edycja wydarzenia poszczycić się mogła patronatem honorowym JM Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, JM Rektor - Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Pierwsza edycja wydarzenia to przede wszystkim dwa dni obrad, kilkadziesiąt wystąpień, cztery debaty ekspercie, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, prezentacja najnowszych technologii z obszaru AT i wiele innych atrakcji. Największym sukcesem i wartością pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu AT są uczestnicy w imponującej liczbie 240 osób. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji wydarzenia.

Skuteczni w działaniu - współpraca służb w sytuacjach zagrożenia IK

"Uzbrojona grupa zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Płocku. Zajęli budynek i wzięli 25 zakładników. Dzięki skoordynowanej akcji służb, po wymianie ognia i szturmie policjantów na obiekt, zneutralizowano napastników, a zakładników odbito" - czyli zakończony projekt "Skuteczni w działaniu - współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej", gdzie razem z KWP zs. w Radomiu - Safety Project zrealizowało ćwiczenia taktyczne. W trakcie trwania projektu opracowana została szczegółowa procedura działań reaktywnych w sytuacji zagrożenia IK w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów postępowania funkcjonariuszy Policji na szczeblu powiatowym. Safety Project dwukrotnie wzięło udział we wcześniejszych etapach tego projektu, a 24.11.2022 r. moderowaliśmy działania taktyczne. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach przeprowadził również wykład na temat czasu w reagowaniu na zamachy terrorystyczne.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Akademia Kaliska

22 listopada 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której organizatorem była Akademia Kaliska. Tematyka wydarzenia: "Praseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych". Safety Project było współorganizatorem tego wydarzenia. Na miejscu przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów szkół średnich z modułem reagowania na zamachy terrorystyczne, a podczas konferencji mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wygłosił prelekcję "Czas w reagowaniu na zamachy terrorystyczne. Zagrożenia i szanse".

SAFE TECH FORUM

25-26 października 2022 r. w Karpaczu odbyło się Safe Tech Forum organizowane przez Centrum Ratownictwa, gdzie Safety Project było partnerem merytorycznym wydarzenia. Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratownictwa to najważniejsze wydarzenie z obszaru ratownictwa w Polsce. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach oraz Marcin Kożuszek wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. "Reagowanie na zamachy przeciwko żuciu i zdrowiu - w poszukiwaniu dobrych praktyk".

V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022

W dniach 17-19 października 2022 roku w Hotelu Kuźnia Napoleońska Paprotnia k. Warszawy odbył się piąty Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022 pt. Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Terroryzm i inne zagrożenia. Jubileuszowa edycja SAFE PLACE poszczycić się mogła patronatem honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Dyrektora CEPOL-u, JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, JM Komendant–Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, JM Rektora–Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Instytutu Zachodniego oraz Urzędu Transportu Kolejowego, co potwierdziło wysoką rangę wydarzenia. Liczba uczestników w porównaniu do lat poprzednich zwiększyła się, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, które każdego roku przyciąga do współpracy nowe instytucje. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji wydarzenia.

23. Konferencja Branży Ochrony

W dniach 6-7 października 2022 r. Safety Project objęło patronatem merytorycznym Konferencję Polskiej Izby Ochrony "Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego". Podczas wydarzenia mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach poprowadził panel dyskusyjny pt. "Potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa samorządów", a kolejnego dnia przedstawił prelekcję pt. "Wrażliwość czy odporność polskich miast na zamachy? Diagnoza i kierunki doskonalenia".

Zarządzanie Kryzysowe w praktyce dla Województwa Zachodniopomorskiego

Kilkumiesięczny projekt zakończony Wojewódzkim Forum Ochrony infrastruktury krytycznej, które odbyło się 7 września 2022 r. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach moderował wydarzenie oraz przedstawił podczas niego złotą dziesiątkę administratora obiektu IK.

Zarządzanie kryzysowe - Ochrona ludności - Ratownictwo

22-24 czerwca 2022 r. w Oświęcimiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie kryzysowe - Ochrona ludności - Ratownictwo". Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach podczas wydarzenia poruszył tematykę zwalczania zagrożeń terrorystycznych i hybrydowych w reżimach stopni alarmowych.

Warsaw Security Summit 2022

9 czerwca 2022 r. mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w wydarzeniu Warsaw Security Summit, gdzie wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa obiektów w obliczu zagrożenia wojną i działaniami hybrydowymi.

Reagowanie na zamachy - dobre praktyki i rekomendacje - warsztaty

II Ogólnopolskie Warsztaty "Reagowanie na zamachy - dobre praktyki i rekomendacje" odbyły się 24-25 maja 2022 r. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób reagować na wybrane metody działania sprawców, jak udzielać pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie, jak przewodzić bezpieczeństwem w zakresie reagowania na zamachy w środowisku użyteczności publicznej oraz w jaki sposób projektować procedury reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej.

Przygotowanie do wykonania zadań w reżimie stopni alarmowych - Alfa, Bravo, Charlie, Delta - szkolenie

18 maja 2022 r. zrealizowaliśmy szkolenie na temat wykonywania zadań w reżimach stopni alarmowych.

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń - Securex 2022

Wydarzenie odbyło się 25-26 kwietnia 2022 r. Pierwszego dnia miało miejsce spotkanie autorskie, gdzie mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach prezentował książkę "Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje". Następnego dnia podczas Konferencji "Cyberbezpieczeństwo w systemach zabezpieczeń technicznych - priorytet dla infrastruktury krytycznej" w debacie pt. "Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej" wziął udział mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach, a Marcin Kożuszek w "Oddziaływanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo fizyczne obiektów".

22. Konferencja Branży Ochrony

W dniach 31.03-1.04.2022 r. Safety Project objęło patronatem merytorycznym Konferencję Polskiej Izby Ochrony "Zabezpieczenie obiektów niepodlegających obowiązkowej ochronie jako element wsparcia systemu bezpieczeństwa państwa - obowiązki i dobre praktyki". Na miejscu mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wygłosił dwa merytoryczne wystąpienia i wziął udział w debacie eksperckiej.

Bezpieczeństwo administracji publicznej - warsztaty

17 marca 2022 r. zrealizowaliśmy bezpłatne warsztaty na temat przygotowania i reagowania na zamachy w obiektach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo w szkołach - warsztaty

14 marca 2022 r. zrealizowaliśmy bezpłatne warsztaty z obszaru przygotowania i reagowania na zamachy w szkołach. Podczas wydarzenia przedstawiliśmy procedury i rekomendacje oraz dobre praktyki z obszaru projektowania bezpieczeństwa placówek oświatowych.

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021

W dniach 20-22 października 2021 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się IV edycja Kongresu SAFE PLACE. Podczas Kongresu było merytorycznie i naukowo - ponad 50 wystąpień, 14 sesji tematycznych, 8 paneli dyskusyjnych oraz wiele rozmów i spotkań kuluarowych. W ciągu trzech dni odwiedziło nas ponad 450 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń oraz przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną. Było również praktycznie - 4 moduły warsztatowe dotyczące np. reagowania na zamachy, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach. Zorganizowaliśmy także prezentację pojazdów, sprzętu i wyposażenia sił kontrterrorystycznych, a także możliwość przetestowania symulatora zderzeń drogowych i dachowania. Ponadto, było także technicznie - kilkanaście stanowisk partnerów technicznych dało możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami wzmocnienia bezpieczeństwa obiektów. Do tego liczne prezentacje oraz wystąpienia na tematy innowacji w dziedzinie techniki i technologii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji wydarzenia.

Konferencja Warsaw Security Summit 2021

W dniu 6 września 2021 r. Pan mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w charakterze eksperta na konferencji Warsaw Security Summit 2021. Przedstawił on raport dotyczący reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej. Było to praktyczne wystąpienie omawiające wybrane zdarzenia z ostatnich miesięcy oraz duża część merytoryczna - 10 rekomendacji z obszaru przygotowania obiektu do minimalizacji skutków ataków na życie i zdrowie.

Szkolenie dla Komendy Wojewódzkiej Policji

Za nami projekt szkoleniowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Zrealizowaliśmy warsztaty dla 90 funkcjonariuszy kadry kierowniczej Mazowsza z obszaru reagowania na zdarzenia kryzysowe w obiektach IK. Były to trzy dni wykładów, symulacji i ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem ze strony uczestników i trenerów. Opracowanych zostało wiele wniosków, rozwiązań i propozycji. Podkreślić należy, że nie były to pokazy, a faktyczne policyjne reagowanie na podgrywane realne scenariusze. Serdecznie gratulujemy policjantom, którzy wykazali się profesjonalizmem i poważnie podeszli do każdego elementu szkolenia. Dziękujemy za pomoc i wsparcie w realizacji projektu naszym trenerom. Przy przedsięwzięciu współpracowali z nami: Marcin Lipka, Krzysztof Masiul, Jacek Gałuszka, Piotr Dośpiał, Robert Kotecki, Marta Nowakowska, Tomasz Smal, Jarosław Stelmach, Marcin Kożuszek.

Obóz szkoleniowy Rescue Leader Camp dla studentów PWSZ w Nysie

Zorganizowaliśmy już dwie edycje obozu szkoleniowego Rescue Leader Camp dla studentów PWSZ w Nysie. Wszystko działo się w Głuchołazach, gdzie uczestnicy zdobyli nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności w obszarze bezpieczeństwa. Było interaktywnie, survivalowo, integrująco i taktycznie. Z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania również spersonalizowanego obozu szkoleniowego również dla Państwa. Oferujemy przeszkolenie z technik negocjacyjnych oraz przywódczych, atrakcyjne przekazanie wiedzy z obszaru reagowania na zamachy i różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, a także doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty "Przygotowanie obiektów na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje"

Wydarzenie zorganizowane w formule online odbyło się 22 kwietnia 2021 r. przy udziale rekordowej liczby 680 aktywnych uczestników przez cały czas trwania Warsztatów. Spotkanie było okazją do podjęcia rozważań na temat specyfiki współczesnych zamachów oraz przygotowania i reagowania na zamachy masowego zabójcy, zagrożenia bombowe oraz CBRN. Poruszony został także aspekt przygotowania antykorupcyjnego pracowników w kontekście bezpieczeństwa obiektów. Dzięki wystąpieniu przedstawicieli współorganizatora – Centrum Ratownictwa – uczestnicy Warsztatów mieli okazję do odświeżenia posiadanych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku masowych krwotoków. Podczas Warsztatów nie zabrakło również tematów związanych z edukacją, zabezpieczeniami technicznymi oraz działalnością serwisów obiektowych.
Na dedykowanej podstronie wydarzenia znajdziecie Państwo informacje i materiały dodatkowe przekazane przez Prelegentów.

Warsztaty "Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy

W dniu 17 grudnia 2020 roku zrealizowaliśmy warsztaty online pt. "Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy". Wysoka liczba uczestników, która przez cały czas trwania wydarzenia wynosiła nie mniej niż 280 osób oraz aktywność w dyskusjach i komentarzach pozwalają nam stwierdzić, że wydarzenie było atrakcyjne i stało na wysokim poziomie merytorycznym. Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia! Specjalne podziękowania kierujemy do Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Policji w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii UO, SPKP w Opolu, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Polska Izba Ochrony, Akademickie Koło Naukowe Security & Society, Carrier Fire & Security, Hertz Systems. Zabezpieczenie techniczne oraz wiedzę merytoryczną z zakresu systemów bezpieczeństwa obiektów zapewniła nam firma Carrier Fire & Security, a partnerem technicznym Warsztatów była firma Hertz Systems. Dziękujemy również partnerom medialnym wydarzenia: Wydawnictwo Difin, A&S Polska, Ochrona i Bezpieczeństwo, SPECIAL OPS

safetyproject-konferencja-energetyczna

Safety Project na konferencji energetycznej

W dniach 12 - 13 października na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Mieliśmy okazję poprowadzić panel na temat: Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych. Wśród ekspertów w debacie moderowanej przez mjr. rez. dr. inż. Jarosława Stelmacha obecni byli przedstawiciele ABW, RCB, UWr, Polskiej Spółki Gazownictwa, Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Ogólnopolski Kongres Safe Place 2019

W dniach 19-20 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbył się trzeci Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - Dobre praktyki cywilne i wojskowe. To cykliczne, ogromne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz spotkań teoretyków i praktyków z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Grono uczestników w porównaniu do lat przeszłych zwiększyło się, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, które rocznie przyciąga swym całokształtem nowe instytucje do współpracy. Ponadto trzecia edycja SAFE PLACE poszczycić się może patronatem honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wsparciem merytorycznym ze strony Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i DG Home Komisji Europejskiej.

Safe place 19

Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony (2019 rok)

W dniu 29.11.2019 r. odbyło się szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony, które mieliśmy zaszczyt poprowadzić. Omówiliśmy zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej. Jesteśmy przekonani, że branża ochrony jest świadoma powagi zagrożeń terrorystycznych dla obiektów. Pracownicy ochrony są bowiem pierwsi na miejscu zdarzenia, dlatego też chcemy by byli odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni.

Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

W dniu 1 kwietnia 2019 roku właściciel firmy Safety Project mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w spotkaniu z okazji pierwszej rocznicy powstania Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach uczestniczył w cyklicznych spotkaniach w ramach CPT ABW jako ekspert bezpieczeństwa antyterrorystycznego w obiektach użyteczności publicznej.

20. Konferencja Branży Ochrony (2019 rok)

W dniach 17-18.10.2019 r. Safety Project objęła patronatem merytorycznym XX Konferencję Branży Ochrony pt. Bezpieczeństwo przyszłości, która odbyła się w Centrum Kongresowym Magellan w Bronisławowie. Prowadziliśmy debatę pt. Przyszłość sektora ochrony osób i mienia w obliczu współczesnych zagrożeń. Całe spotkanie było pełne merytorycznych obrad wokół wyzwań stojących przed ochroną fizyczną i zabezpieczeniami technicznymi.

Współpraca z obiektami bankowymi

W latach 2018 – 2019 wykonaliśmy szereg projektów dla jednej z wiodących sieci banków. Nasze działania obejmowały wykonanie wszystkich audytów i specyfikacji zagrożeń w obiektach administracyjnych korporacji bankowej. Ponadto sporządziliśmy kilkadziesiąt audytów w placówkach bankowych, dla których opracowaliśmy plany ochrony, załączniki antyterrorystyczne i analizy zagrożeń.

kopalnia bezpiecznym miejscem

Audyt kopalni

Firma Safety Project opracowała analizę ryzyka i dokumentację z zakresu ochrony dla jednej z kopalń soli. Nasze działania skupiły się na bezpieczeństwie pracowników oraz procesu przemysłowego z uwzględnieniem specyfiki instalacji podziemnych.

Działania na rzecz obiektów rządowych

Nasi eksperci prowadzili działania w obiektach Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie wykonaliśmy analizę zagrożeń. Nasza wiedza i doświadczenie posłużyły do wypracowania szeregu rekomendacji i rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego budynku Ministerstwa.

Audyt w obiektach muzealnych

Mieliśmy okazję wykonać szereg naszych działań na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie przyczyniliśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa zbiorów. Wykonaliśmy audyt zabezpieczeń i analizę ryzyka a następnie opracowaliśmy dokumentację z zakresu bezpieczeństwa obiektu.

Szkolenia obronne w Urzędzie Miasta Poznania

W ubiegłych latach nasi eksperci wykonywali szkolenia obronne na rzecz Urzędu Miasta Poznania. Zakres tematyczny obejmował aktualne uwarunkowania prawne jak i organizacyjne systemu bezpieczeństwa Państwa. Nasze szkolenia realizowaliśmy zarówno stacjonarnie, w formie wykładów, jak i zdalnie –
z wykorzystaniem naszej platformy szkoleń online.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej (2018 rok)

W listopadzie 2018 roku odbyła się kolejna – druga edycja konferencji, podczas której panele tematyczne były skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznych walki z terroryzmem.

Warsztaty „Zarządzanie bezpieczeństwem – w tym antyterrorystycznym – w budynkach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa”

W dniach 24-25 maja 2018 roku we wrocławskim hotelu Jasek zgromadziliśmy kilkudziesięciu ekspertów oraz osoby zarządzające bezpieczeństwem obiektów, aby w gronie praktyków dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy wydarzenia mieli okazję sprawdzić działanie nowoczesnych urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego zwiększające bezpieczeństwo budynków.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej (2017 rok)

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz firmę szkoleniową Safety Project Stelmach Jarosław.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (2017 rok)

W 2017 roku, na zamówienie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykonaliśmy kompleksowy dokument, dotyczący specyfikacji zagrożeń atakiem terrorystycznym nowego kompleksu Muzeum wraz z rekomendacją rozwiązań ograniczających możliwości jego dokonania.

Tactical Prison Rescue 2017

W Brzegu Dolnym oraz Wołowie, w dniach 23-26 maja 2017 roku, odbyły się IV Warsztaty i Zawody Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pod kryptonimem Tactical Prison Rescue 2017. Właściciel firmy Safety Project- mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach pomagał w organizacji tego wydarzenia występując w roli sędziego.