Galeria realizacji

Przygotowanie do wykonywania zadań w reżimach stopni alarmowych - Alfa, Bravo, Charlie, Delta - szkolenie

20 maja 2022 zrealizowaliśmy szkolenie na temat wykonywania zadań
w reżimach stopni alarmowych.

Reagowanie na zamachy - dobre praktyki i rekomendacje - warsztaty

24-25 maja zrealizowaliśmy warsztaty z obszaru reagowania na zamachy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób reagować na wybrane metody działania sprawców, jak udzielać pierwszej pomocy w warunkach zamachów na życie i zdrowie, jak przewodzić bezpieczeństwem w zakresie reagowania na zamachy w środowisku użyteczności publicznej oraz w jaki sposób projektować procedury reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej.

Przygotowanie do wykonywania zadań w reżimach stopni alarmowych - Alfa, Bravo, Charlie, Delta - szkolenie

18 maja 2022 zrealizowaliśmy szkolenie na temat wykonywania zadań
w reżimach stopni alarmowych.

Bezpieczeństwo w szkołach - warsztaty

14 marca zrealizowaliśmy bezpłatne warsztaty z obszaru przygotowania i reagowania na zamachy w szkołach. Podczas wydarzenia przedstawiliśmy procedury i rekomendacje oraz dobre praktyki z obszaru projektowania bezpieczeństwa placówek oświatowych.

Bezpieczeństwo administracji publicznej - warsztaty

17 marca 2022 zrealizowaliśmy bezpłatne warsztaty na temat przygotowania i reagowania na zamachy w obiektach administracji publicznej.

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021

W dniach 20-22 października 2021 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się IV edycja Kongresu SAFE PLACE. Podczas Kongresu było merytorycznie i naukowo - ponad 50 wystąpień, 14 sesji tematycznych, 8 paneli dyskusyjnych oraz wiele rozmów i spotkań kuluarowych. W ciągu trzech dni odwiedziło nas ponad 450 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń oraz przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną. Było również praktycznie - 4 moduły warsztatowe dotyczące np. reagowania na zamachy, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach. Zorganizowaliśmy także prezentację pojazdów, sprzętu i wyposażenia sił kontrterrorystycznych, a także możliwość przetestowania symulatora zderzeń drogowych i dachowania. Ponadto, było także technicznie - kilkanaście stanowisk partnerów technicznych dało możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami wzmocnienia bezpieczeństwa obiektów. Do tego liczne prezentacje oraz wystąpienia na tematy innowacji w dziedzinie techniki i technologii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji wydarzenia.

Konferencja Warsaw Security Summit 2021

W dniu 6 września 2021 r. Pan mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w charakterze eksperta na konferencji Warsaw Security Summit 2021. Przedstawił on raport dotyczący reagowania na zamachy w obiektach użyteczności publicznej. Było to praktyczne wystąpienie omawiające wybrane zdarzenia z ostatnich miesięcy oraz duża część merytoryczna - 10 rekomendacji z obszaru przygotowania obiektu do minimalizacji skutków ataków na życie i zdrowie.

Szkolenie dla Komendy Wojewódzkiej Policji

Za nami projekt szkoleniowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Zrealizowaliśmy warsztaty dla 90 funkcjonariuszy kadry kierowniczej Mazowsza z obszaru reagowania na zdarzenia kryzysowe w obiektach IK. Były to trzy dni wykładów, symulacji i ćwiczeń z pełnym zaangażowaniem ze strony uczestników i trenerów. Opracowanych zostało wiele wniosków, rozwiązań i propozycji. Podkreślić należy, że nie były to pokazy, a faktyczne policyjne reagowanie na podgrywane realne scenariusze. Serdecznie gratulujemy policjantom, którzy wykazali się profesjonalizmem i poważnie podeszli do każdego elementu szkolenia. Dziękujemy za pomoc i wsparcie w realizacji projektu naszym trenerom. Przy przedsięwzięciu współpracowali z nami: Marcin Lipka, Krzysztof Masiul, Jacek Gałuszka, Piotr Dośpiał, Robert Kotecki, Marta Nowakowska, Tomasz Smal, Jarosław Stelmach, Marcin Kożuszek.

Obóz szkoleniowy Rescue Leader Camp dla studentów PWSZ w Nysie

Zorganizowaliśmy już dwie edycje obozu szkoleniowego Rescue Leader Camp dla studentów PWSZ w Nysie. Wszystko działo się w Głuchołazach, gdzie uczestnicy zdobyli nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności w obszarze bezpieczeństwa. Było interaktywnie, survivalowo, integrująco i taktycznie. Z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania również spersonalizowanego obozu szkoleniowego również dla Państwa. Oferujemy przeszkolenie z technik negocjacyjnych oraz przywódczych, atrakcyjne przekazanie wiedzy z obszaru reagowania na zamachy i różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, a także doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty "Przygotowanie obiektów na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje"

Wydarzenie zorganizowane w formule online odbyło się 22 kwietnia 2021 r. przy udziale rekordowej liczby 680 aktywnych uczestników przez cały czas trwania Warsztatów. Spotkanie było okazją do podjęcia rozważań na temat specyfiki współczesnych zamachów oraz przygotowania i reagowania na zamachy masowego zabójcy, zagrożenia bombowe oraz CBRN. Poruszony został także aspekt przygotowania antykorupcyjnego pracowników w kontekście bezpieczeństwa obiektów. Dzięki wystąpieniu przedstawicieli współorganizatora – Centrum Ratownictwa – uczestnicy Warsztatów mieli okazję do odświeżenia posiadanych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku masowych krwotoków. Podczas Warsztatów nie zabrakło również tematów związanych z edukacją, zabezpieczeniami technicznymi oraz działalnością serwisów obiektowych.
Na dedykowanej podstronie wydarzenia znajdziecie Państwo informacje i materiały dodatkowe przekazane przez Prelegentów.

Warsztaty "Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy

W dniu 17 grudnia 2020 roku zrealizowaliśmy warsztaty online pt. "Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy". Wysoka liczba uczestników, która przez cały czas trwania wydarzenia wynosiła nie mniej niż 280 osób oraz aktywność w dyskusjach i komentarzach pozwalają nam stwierdzić, że wydarzenie było atrakcyjne i stało na wysokim poziomie merytorycznym. Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia! Specjalne podziękowania kierujemy do Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Policji w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii UO, SPKP w Opolu, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Polska Izba Ochrony, Akademickie Koło Naukowe Security & Society, Carrier Fire & Security, Hertz Systems. Zabezpieczenie techniczne oraz wiedzę merytoryczną z zakresu systemów bezpieczeństwa obiektów zapewniła nam firma Carrier Fire & Security, a partnerem technicznym Warsztatów była firma Hertz Systems. Dziękujemy również partnerom medialnym wydarzenia: Wydawnictwo Difin, A&S Polska, Ochrona i Bezpieczeństwo, SPECIAL OPS

safetyproject-konferencja-energetyczna

Safety Project na konferencji energetycznej

W dniach 12 - 13 października na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Mieliśmy okazję poprowadzić panel na temat: Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych. Wśród ekspertów w debacie moderowanej przez mjr. rez. dr. inż. Jarosława Stelmacha obecni byli przedstawiciele ABW, RCB, UWr, Polskiej Spółki Gazownictwa, Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

Ogólnopolski Kongres Safe Place 2019

W dniach 19-20 listopada 2019 roku w Hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbył się trzeci Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - Dobre praktyki cywilne i wojskowe. To cykliczne, ogromne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz spotkań teoretyków i praktyków z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Grono uczestników w porównaniu do lat przeszłych zwiększyło się, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, które rocznie przyciąga swym całokształtem nowe instytucje do współpracy. Ponadto trzecia edycja SAFE PLACE poszczycić się może patronatem honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wsparciem merytorycznym ze strony Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i DG Home Komisji Europejskiej.

Safe place 19

Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony (2019 rok)

W dniu 29.11.2019 r. odbyło się szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony, które mieliśmy zaszczyt poprowadzić. Omówiliśmy zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej. Jesteśmy przekonani, że branża ochrony jest świadoma powagi zagrożeń terrorystycznych dla obiektów. Pracownicy ochrony są bowiem pierwsi na miejscu zdarzenia, dlatego też chcemy by byli odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni.

Pierwszy jubileusz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

W dniu 1 kwietnia 2019 roku właściciel firmy Safety Project mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach wziął udział w spotkaniu z okazji pierwszej rocznicy powstania Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach uczestniczył w cyklicznych spotkaniach w ramach CPT ABW jako ekspert bezpieczeństwa antyterrorystycznego w obiektach użyteczności publicznej.

XX Konferencja Branży Ochrony (2019 rok)

W dniach 17-18.10.2019 r. Safety Project objęła patronatem merytorycznym XX Konferencję Branży Ochrony pt. Bezpieczeństwo przyszłości, która odbyła się w Centrum Kongresowym Magellan w Bronisławowie. Prowadziliśmy debatę pt. Przyszłość sektora ochrony osób i mienia w obliczu współczesnych zagrożeń. Całe spotkanie było pełne merytorycznych obrad wokół wyzwań stojących przed ochroną fizyczną i zabezpieczeniami technicznymi.

Współpraca z obiektami bankowymi

W latach 2018 – 2019 wykonaliśmy szereg projektów dla jednej z wiodących sieci banków. Nasze działania obejmowały wykonanie wszystkich audytów i specyfikacji zagrożeń w obiektach administracyjnych korporacji bankowej. Ponadto sporządziliśmy kilkadziesiąt audytów w placówkach bankowych, dla których opracowaliśmy plany ochrony, załączniki antyterrorystyczne i analizy zagrożeń.

kopalnia bezpiecznym miejscem

Audyt kopalni

Firma Safety Project opracowała analizę ryzyka i dokumentację z zakresu ochrony dla jednej z kopalń soli. Nasze działania skupiły się na bezpieczeństwie pracowników oraz procesu przemysłowego z uwzględnieniem specyfiki instalacji podziemnych.

Działania na rzecz obiektów rządowych

Nasi eksperci prowadzili działania w obiektach Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie wykonaliśmy analizę zagrożeń. Nasza wiedza i doświadczenie posłużyły do wypracowania szeregu rekomendacji i rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego budynku Ministerstwa.

Audyt w obiektach muzealnych

Mieliśmy okazję wykonać szereg naszych działań na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie przyczyniliśmy się do zwiększenia bezpieczeństwa zbiorów. Wykonaliśmy audyt zabezpieczeń i analizę ryzyka a następnie opracowaliśmy dokumentację z zakresu bezpieczeństwa obiektu.

Szkolenia obronne w Urzędzie Miasta Poznania

W ubiegłych latach nasi eksperci wykonywali szkolenia obronne na rzecz Urzędu Miasta Poznania. Zakres tematyczny obejmował aktualne uwarunkowania prawne jak i organizacyjne systemu bezpieczeństwa Państwa. Nasze szkolenia realizowaliśmy zarówno stacjonarnie, w formie wykładów, jak i zdalnie –
z wykorzystaniem naszej platformy szkoleń online.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej (2018 rok)

W listopadzie 2018 roku odbyła się kolejna – druga edycja konferencji, podczas której panele tematyczne były skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznych walki z terroryzmem.

Warsztaty „Zarządzanie bezpieczeństwem – w tym antyterrorystycznym – w budynkach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa”

W dniach 24-25 maja 2018 roku we wrocławskim hotelu Jasek zgromadziliśmy kilkudziesięciu ekspertów oraz osoby zarządzające bezpieczeństwem obiektów, aby w gronie praktyków dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy wydarzenia mieli okazję sprawdzić działanie nowoczesnych urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego zwiększające bezpieczeństwo budynków.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej (2017 rok)

W dniach 21-22 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz firmę szkoleniową Safety Project Stelmach Jarosław.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (2017 rok)

W 2017 roku, na zamówienie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykonaliśmy kompleksowy dokument, dotyczący specyfikacji zagrożeń atakiem terrorystycznym nowego kompleksu Muzeum wraz z rekomendacją rozwiązań ograniczających możliwości jego dokonania.

Tactical Prison Rescue 2017

W Brzegu Dolnym oraz Wołowie, w dniach 23-26 maja 2017 roku, odbyły się IV Warsztaty i Zawody Ratownictwa Taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej pod kryptonimem Tactical Prison Rescue 2017. Właściciel firmy Safety Project- mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach pomagał w organizacji tego wydarzenia występując w roli sędziego.

Szkolenia