Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego

Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania w najbliższym czasie. Sama wizja kontynuacji badań w tym zakresie pozwala na refleksję, że ani w przeszłości, ani też obecnie przedmiot podejmowanych badań skupiony wokół problemów bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej w obliczu zagrożeń terrorystycznych, jest otwarty pod względem zagadnień, dynamiczny pod względem prawnym i ewaluacyjny, wymagający nieustannych badań i aktualizacji. Pomijając tę kwestię, stwierdzam, że monografia ma znaczącą wartość poznawczą co uzasadnia syntetyczna i zarazem rzeczowa prezentacja podstaw teoretycznych badań nad terroryzmem, jak również bardzo wartościowe treści stanowiące rezultat badań własnych. (…)
Rozdział czwarty jest ukoronowaniem dociekań Autora i ma charakter autorskiej koncepcji rozwiązań w zakresie ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej.
Jego zakres przedmiotowy jest ukierunkowany na osiągnięcie celu praktycznego (który warto wprowadzić do monografii). Proponowane zmiany i rekomendacje odnoszą się zarówno do przepisów prawa, procedur,
jak również do sfery edukacyjnej, mającej na celu budowanie świadomości obywateli o istnieniu zagrożeń tego typu oraz wpajanie nawyków co do zachowań na wypadek ich wystąpienia. Niezwykle istotne są również proponowane zmiany w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, stanowiącej newralgiczny element bezpieczeństwa i narażonej na ataki różnego typu. W ramach podsumowania pragnę wskazać, że rozdział
ten w połączeniu z trzecim wytycza kierunek dalszych badań nad bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej w zderzeniu z zagrożeniem wystąpienia zamachów terrorystycznych zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla funkcjonariuszy służb, pracowników administracji państwowej oraz osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej.

 

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
https://www.researchgate.net/publication/348976854_Minimalizacja_skutkow_zamachow_terrorystycznych_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej_Dobre_praktyki_i_rekomendacje

 

Ten post ma 3 komentarzy

  1. marpol

    Bardzo wiele cennych i przydatnych informacji.

  2. Student SWPS

    Super, przydało się do magisterki, dziękuję!

  3. Student WSB

    W odniesieniu do recenzji prof. Marka Bodzianego książka ta posiada solidną bazę argumentacyjną oraz będzie mogła stanowić jedną z kilku przedmiotów porównawczych w przyszłej dyskusji odnoszącej się do przeszłego systemu prawnego i bezpieczeństwa. Ponadto praca mjr rez. dr inż. Stelmacha bardzo dobrze uczy i uświadamia każde środowisko związane z bezpieczeństwem użyteczności publicznej (nie tylko akademickie i służby, ale także „zwykłych” obywateli). Ostatnim aspektem książki są autorskie rozwiązania problematyki systemu antyterrorystycznego. Na pewno wykorzystam tą literaturę jako jedno ze źródeł inspiracyjnych do mojej pracy licencjackiej.

Dodaj komentarz