Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego

Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania w najbliższym czasie. Sama wizja kontynuacji badań w tym zakresie pozwala na refleksję, że ani w przeszłości, ani też obecnie przedmiot podejmowanych badań skupiony wokół problemów bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej w obliczu zagrożeń terrorystycznych, jest otwarty pod względem zagadnień, dynamiczny pod względem prawnym i ewaluacyjny, wymagający nieustannych badań i aktualizacji. Pomijając tę kwestię, stwierdzam, że monografia ma znaczącą wartość poznawczą co uzasadnia syntetyczna i zarazem rzeczowa prezentacja podstaw teoretycznych badań nad terroryzmem, jak również bardzo wartościowe treści stanowiące rezultat badań własnych. (…)
Rozdział czwarty jest ukoronowaniem dociekań Autora i ma charakter autorskiej koncepcji rozwiązań w zakresie ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej.
Jego zakres przedmiotowy jest ukierunkowany na osiągnięcie celu praktycznego (który warto wprowadzić do monografii). Proponowane zmiany i rekomendacje odnoszą się zarówno do przepisów prawa, procedur,
jak również do sfery edukacyjnej, mającej na celu budowanie świadomości obywateli o istnieniu zagrożeń tego typu oraz wpajanie nawyków co do zachowań na wypadek ich wystąpienia. Niezwykle istotne są również proponowane zmiany w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, stanowiącej newralgiczny element bezpieczeństwa i narażonej na ataki różnego typu. W ramach podsumowania pragnę wskazać, że rozdział
ten w połączeniu z trzecim wytycza kierunek dalszych badań nad bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej w zderzeniu z zagrożeniem wystąpienia zamachów terrorystycznych zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla funkcjonariuszy służb, pracowników administracji państwowej oraz osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej.

 

Publikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem:
https://www.researchgate.net/publication/348976854_Minimalizacja_skutkow_zamachow_terrorystycznych_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej_Dobre_praktyki_i_rekomendacje

 

Ten post ma 8 komentarzy

 1. marpol

  Bardzo wiele cennych i przydatnych informacji.

 2. Student SWPS

  Super, przydało się do magisterki, dziękuję!

 3. Student WSB

  W odniesieniu do recenzji prof. Marka Bodzianego książka ta posiada solidną bazę argumentacyjną oraz będzie mogła stanowić jedną z kilku przedmiotów porównawczych w przyszłej dyskusji odnoszącej się do przeszłego systemu prawnego i bezpieczeństwa. Ponadto praca mjr rez. dr inż. Stelmacha bardzo dobrze uczy i uświadamia każde środowisko związane z bezpieczeństwem użyteczności publicznej (nie tylko akademickie i służby, ale także „zwykłych” obywateli). Ostatnim aspektem książki są autorskie rozwiązania problematyki systemu antyterrorystycznego. Na pewno wykorzystam tą literaturę jako jedno ze źródeł inspiracyjnych do mojej pracy licencjackiej.

 4. Aleks

  Bardzo ważny i przydatny artykuł!

 5. Marcel

  Już sama recenzja zachęca do sięgnięcia po tę książkę. Z pewnością po nią sięgnę i polecę znajomym. Przyda się na studiach 😉

 6. Jacek

  Dużo ciekawych oraz istotnych informacji. Warto przeczytać, polecam.

 7. Zbigniew

  Ciekawa książka, polecam.

 8. Miłosz

  Wiele informacji, które warto przeczytać i przeanalizować. Bardzo polecam!

Dodaj komentarz