Kongres dedykowany jest dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy  Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów.


Obszary tematyczne Kongresu

 • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
 • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych
 

Czas i miejsce

 • 28.02-01.03.2023 r., Aula im. Roberta Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 (budynek nr 21)

Patronat honorowy

 • JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • JM Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • JM Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Organizatorzy

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 •  Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
 •  Safety Project sp. z o.o. – zabezpieczenie logistyczne

Wsparcie merytoryczne:

 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Służba Ochrony Państwa
 • Agencja Wywiadu
 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”
 • Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu
 • Straż Ochrony Kolei
 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • Centrum Ratownictwa

Informacje organizacyjne:

  ORGANIZATORZY:

PARTNERZY TECHNICZNI:

Partnerzy złoci

Partnerzy srebrni

PATRONAT MEDIALNY:

 • Wydawnictwo DIFIN (na liście MEiN)
 • Czasopismo naukowe Przegląd Policyjny
 • Czasopismo naukowe Internal Security
 • Czasopismo naukowe WSBPI Apeiron Security Dimensions
 • Czasopismo naukowe WAT Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 • Czasopismo naukowe WAT Przegląd Nauk o Obronności
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Security OPS
 • Portal branży ochrony a&s
 • Portal alarmy.org
 • Magazyn Ochrona i bezpieczeństwo obiektów i biznesu
 • Militarny magazyn MILMAG