Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w reżimach stopni alarmowych – wyzwania i praktyczne trudności – Publikacja do pobrania

Badania w zakresie obowiązywania stopni alarmowych w Polsce nie mają długiej historii. Wynika to z faktu, że reżimy te zostały wprowadzone w 2016 roku ustawą antyterrorystyczną, a pierwotnie obowiązywały w innym kształcie na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym, dopiero od 2007 roku. Obecnie brak jest opublikowanych empirycznych wyników badań z realizacji zadań w stopniach alarmowych. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji było zidentyfikowanie oraz omówienie podstawowych…

3 komentarze

Bioterroryzm – Aktualne Zagrożenia

Istotą terroryzmu jest bezprawne i nielegalne użycie przemocy z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia określonej społeczności lub rządu dla osiągnięcia celów politycznych, społecznych religijnych bądź osobistych. W rękach bioterrorystów czynnikiem zastraszającym jest użycie lub groźba użycia biologicznie czynnych substancji toksycznych lub patogennych drobnoustrojów wywołujących choroby zakaźne. Główne cele ataku bioterrorystycznego to: ludność; zwierzęta hodowlane; uprawy roślinne; żywność; środowisko: ekosystem wodny, woda pitna. Wymieniając żywność…

3 komentarze

Współczesna edukacja antyterrorystyczna – nadawcy, adresaci i treści

Pojęcie edukacji antyterrorystycznej nie ma obecnie formalnej definicji w żadnym akcie prawnym. W literaturze naukowej (m.in. z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,  pedagogiki czy socjologii edukacji) odnaleźć można definicje edukacji antyterrorystycznej ujmowane w różnych perspektywach i paradygmatach. Katarzyna Maniszewska proponuje, by tym mianem nazywać „edukację, która może przyczynić się do redukcji zagrożenia terrorystycznego oraz minimalizacji zarówno bezpośrednich następstw zdarzeń terrorystycznych, jak i ich długofalowych konsekwencji społecznych”. Z…

8 komentarzy

11 marca – Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Rozważania o charakterze zagrożenia oraz rekomendacje jak z terroryzmem żyć

W Polsce z terroryzmem jest jak z COVID-em – nikt nie widział, ale z jego powodu umierają ludzie. Teza jest mocna, ale i rzeczywistość bywa brutalna. Terroryzm był, jest i będzie. Dlatego dzisiaj – ku pamięci ofiar terroryzmu – kilka instrukcji na temat tego jak się przygotować do zagrożenia tego typu. Na początek pięć wniosków wynikających z diagnozy obecnej sytuacji terrorystycznej i antyterrorystycznej w Europie…

10 komentarzy

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania…

8 komentarzy

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych – książka do pobrania

Ze wstępu prof. Waldemara Zubrzyckiego: Sytuacje kryzysowe występują w różnych dziedzinach życia społecznego. We współczesnym świecie nie sposób ich całkowicie uniknąć, a czynności zapobiegawcze nie zawsze są skuteczne. Koniecznością staje się zatem odpowiednie reagowanie, zmierzające do ich rozwiązywania, to z kolei wymaga podejmowania pilnych, często skomplikowanych działań. Autor niniejszego opracowania analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych perspektyw, począwszy od emocji towarzyszących poszczególnym jednostkom, poprzez ujęcie…

10 komentarzy

Zamach terrorystyczny, przestępstwo czy zdarzenie o charakterze terrorystycznym? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część II

Żyjąc w dobie współczesnego terroryzmu niemal każdego dnia jesteśmy informowani o zamachach na życie i zdrowie wielu osób. Sprawcy terrorystyczni, kryminalni lub niepoczytalni używają wielu metod i narzędzi, które w swojej różnorodności pozostają już poza naszą wyobraźnią. Samochody, samoloty, drony czy zwykłe noże stały się synonimami okrucieństwa, a bezpośrednie przekazy medialne potęgują poczucie bezradności i przerażenia. W tym szumie informacyjnym pojawiają się rozmaite pojęcia mające służyć nazywaniu relacjonowanych zjawisk czy zdarzeń.

9 komentarzy

Terroryzm czy zamach terrorystyczny? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część I

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Nieustające konflikty na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym czy ekonomicznym polaryzują oraz pogłębiają poczucie niesprawiedliwości i wszechobecnej krzywdy. Takie stany są idealnym podłożem do tworzenia się radykalnych ideologii i ruchów społecznych.

10 komentarzy

Zabezpieczenia techniczne w bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków użyteczności publicznej – książka do pobrania

Ze wstępu: Oddajemy w ręce czytelnika lekturę monografii poświęconej zagadnieniom wykorzystania zabezpieczeń technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym antyterrorystycznego, budynków użyteczności publicznej. Wydaje się, że tematyka tomu jest aktualna jak nigdy dotąd. Od wielu lat następuje bowiem dynamiczny rozwój branży technicznej w sektorze ochrony i bezpieczeństwa. Dzisiaj już w zasadzie nie można nawet wyobrazić sobie zaprojektowania systemowych rozwiązań ochronnych bez wykorzystania elementów zabezpieczeń technicznych. Istnieją…

1 Komentarz