Szkolenia antyterrorystyczne prowadzone przez safetyproject to dobry wybór na zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twojej firmie.

Współczesna edukacja antyterrorystyczna – nadawcy, adresaci i treści

Pojęcie edukacji antyterrorystycznej nie ma obecnie formalnej definicji w żadnym akcie prawnym. W literaturze naukowej (m.in. z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,  pedagogiki czy socjologii edukacji) odnaleźć można definicje edukacji antyterrorystycznej ujmowane w różnych perspektywach i paradygmatach. Katarzyna Maniszewska proponuje, by tym mianem nazywać „edukację, która może przyczynić się do redukcji zagrożenia terrorystycznego oraz minimalizacji zarówno bezpośrednich następstw zdarzeń terrorystycznych, jak i ich długofalowych konsekwencji społecznych”. Z…

8 komentarzy

Baza publikacji z obszaru terroryzmu i antyterroryzmu

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE PUBLIKACJI Z OBSZARU TERRORYZMU I ANTYTERRORYZMU[1]: Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007. Ajami F., Szejkowie, myśliciele, terroryści, FAKT: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002. Aleksandrowicz T., Terroryzm Międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Aleksandrowicz T., Zwalczanie terroryzmu lotniczego: wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010. Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa,…

8 komentarzy

11 marca – Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Rozważania o charakterze zagrożenia oraz rekomendacje jak z terroryzmem żyć

W Polsce z terroryzmem jest jak z COVID-em – nikt nie widział, ale z jego powodu umierają ludzie. Teza jest mocna, ale i rzeczywistość bywa brutalna. Terroryzm był, jest i będzie. Dlatego dzisiaj – ku pamięci ofiar terroryzmu – kilka instrukcji na temat tego jak się przygotować do zagrożenia tego typu. Na początek pięć wniosków wynikających z diagnozy obecnej sytuacji terrorystycznej i antyterrorystycznej w Europie…

10 komentarzy

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania…

8 komentarzy

Zamach terrorystyczny, przestępstwo czy zdarzenie o charakterze terrorystycznym? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część II

Żyjąc w dobie współczesnego terroryzmu niemal każdego dnia jesteśmy informowani o zamachach na życie i zdrowie wielu osób. Sprawcy terrorystyczni, kryminalni lub niepoczytalni używają wielu metod i narzędzi, które w swojej różnorodności pozostają już poza naszą wyobraźnią. Samochody, samoloty, drony czy zwykłe noże stały się synonimami okrucieństwa, a bezpośrednie przekazy medialne potęgują poczucie bezradności i przerażenia. W tym szumie informacyjnym pojawiają się rozmaite pojęcia mające służyć nazywaniu relacjonowanych zjawisk czy zdarzeń.

10 komentarzy

Terroryzm czy zamach terrorystyczny? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część I

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Nieustające konflikty na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym czy ekonomicznym polaryzują oraz pogłębiają poczucie niesprawiedliwości i wszechobecnej krzywdy. Takie stany są idealnym podłożem do tworzenia się radykalnych ideologii i ruchów społecznych.

10 komentarzy