Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania – książka do pobrania

Ze wstępu: Terroryzm jest jednym z wiodących zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Zaatakowanie przez terrorystów w 2001 r. dwóch wież WTC oraz Pentagonu boleśnie zobrazowało tę tezę, stając się jednocześnie katalizatorem rozwoju tego zjawiska społecznego na świecie. Terroryzm rozprzestrzeniał się w kolejnych latach wśród wielu narodów, przybierając przy tym różnorodne formy i stopnie intensywności. Istotną tendencją obserwowaną od 2018 r. wśród państw Unii…

3 komentarze

Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Ze wstępu: Celem niniejszej monografii jest syntetyczne przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie materii przestępczości zorganizowanej, a także sposobów jej zwalczania. Ambicją autora jest także opisanie możliwości prowadzenia skutecznej walki ze sprawcami działającymi w grupach i związkach przestępczych, z uwzględnieniem realnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami bezpieczeństwa narodowego. Podczas pracy nad książką wykorzystane i uwzględnione zostały wyniki dociekań naukowych znakomitych badaczy krajowych i zagranicznych,…

10 komentarzy

Bezpieczeństwo terrorystyczne czy antyterrorystyczne? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – Publikacja do pobrania

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Również Polska identyfikuje terroryzm jako zjawisko, któremu należy przeciwdziałać i które należy zwalczać. W Polsce funkcjonuje system antyterrorystyczny, a aktywności w tym zakresie doczekały się dedykowanej ustawy. Celem artykułu jest zapoczątkowanie dyskusji oraz zaproponowanie rozwiązań wyjściowych w związku z funkcjonowaniem w polskim prawie oraz doktrynie nauk o bezpieczeństwie szeregu niedoprecyzowanych pojęć podstawowych…

8 komentarzy