II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne „Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych” – podsumowanie i źródła wiedzy

  W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne "Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych". Dziękujemy za Waszą obecność, która przyczyniła się do kolejnego sukcesu frekwencyjnego! Poniżej zamieściliśmy źródła wiedzy będące uzupełnieniem zrealizowanego seminarium. Znalazły się wśród nich zarówno te omówione podczas wydarzenia, jak i materiały dodatkowe. Mamy nadzieję, że pozwolą one Państwu utrwalić i poszerzyć wiedzę o…

2 komentarze

Jak uniknąć błędów w tworzeniu systemu bezpieczeństwa obiektu – SSWIN

Firma Safety Project od kilku lat buduje swoje doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych audytów bezpieczeństwa. Zakres podejmowanych działań obejmuje miedzy innymi ocenę funkcjonalności zastosowanych w obiekcie systemów zabezpieczeń. Dokument końcowy, stanowiący efekt naszej pracy, wskazuje na deficyty wynikające z braku zastosowania rozwiązań technicznych w danych obszarach bezpieczeństwa oraz proponuje kierunki rozwoju w jakich powinien podążyć istniejący system, aby sprostać wymaganiom obecnych zagrożeń. Nasze doświadczenia wskazują, że wielu…

5 komentarzy