Raport – Kongres Safe Place 2021 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje

Po pięciu latach aktywności kongresowej grono badaczy skupionych wokół komitetu naukowego oraz organizacyjnego Safe Place postanowiło wydać niniejszy raport będący podsumowaniem zebranej wiedzy, doświadczeń oraz wniosków z kolejnych edycji kongresowych obrad. Jest to też wyraz spełnienia oczekiwań ze strony uczestników wydarzenia, którzy manifestowali konieczność zebrania w spójnym dokumencie zgłaszanych i wypracowanych podczas sesji naukowych i warsztatowych problemów oraz propozycji rozwiązań. Raport został wydany na łamach…

8 komentarzy