Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Ogólnopolskich Warsztatach Naukowo-Praktycznych pt. „Budowanie odporności organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe. Podejrzane pakunki – Powiadomienia o bombie – Podejrzane pojazdy”.

Czas i miejsce:     

 • Platforma ClickMeeting (online), 27 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 14.00 – udział otwarty i bezpłatny.
 

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • Zarządzających bezpieczeństwem w organizacjach, budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa
  • infrastruktura krytyczna, obiekty ochrony obowiązkowej i szczególnej
  • obiekty administracji publicznej i instytucji bezpieczeństwa
  • uczelnie, szkoły i przedszkola
  • budynki wysokościowe, biura i zakłady przemysłowe
  • przestrzenie publiczne, rynki i place użytkowe
  • imprezy o charakterze masowym
 • Obsługujących klientów i patentów w organizacjach
 • Inspektorów BHP i inspektorów ppoż. w obiektach
 • Przedstawicieli sektora ochrony osób i mienia oraz zabezpieczeń technicznych
 • Funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP
 • Naukowców, ekspertów i studentów
 • Każdej osoby zainteresowanej podniesieniem swojego poziomu bezpieczeństwa personalnego
Problematyka warsztatów:
 • Natura i cechy urządzeń wybuchowych – wnioski do projektowania bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni publicznych
 • Problemy i wyzwania w przygotowaniu organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na powiadomienia na zamachy bombowe
 • Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych do reagowania na zamachy z użyciem urządzeń wybuchowych
 • Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych podczas projektowania odporności obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe
 •  Metod i techniki przyjmowania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego
 • Czynności administratora po otrzymaniu informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego
 • Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja w przypadku podejrzenia zamachu bombowego
 • Pierwsza pomoc w zamachach z bombowych
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
 • Aktualna i sprawdzona wiedza na temat budowania odporności organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe
 • Możliwość konsultacji i dyskusji z ekspertami
 • Imienny certyfikat i udział w losowaniu nagród i pamiątek
 • Elektroniczny pakiet źródeł wiedzy i dobrych praktyk wraz z nagraniem spotkania dla każdego uczestnika
 • Wydarzenie w formule całkowicie bezpłatnej
 

Patronat honorowy:

 • JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
Organizatorzy:
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI APEIRON
 • Safety Project

Wsparcie merytoryczne:

 • Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Polska Izba Ochrony
 • Polska Izba Systemów Alarmowych
 • C&C Partners sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa
 • Gunfire Airsoft & More
 • Specna Arms
 • Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
Patronat medialny:
 • Wydawnictwo Difin
 • Grupa Wydawnicza FNCE
 • Militaria.pl
 • Portal ludzi akcji Special OPS
 • Portal Security OPS
 • Portal i czasopismo branży security a&s Polska
 • Czasopismo Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu
 
Kontakt: Sekretariat Warsztatów
Tel.: +48 574 800 166 lub +48 518 275 996
E-mail: kongres@safeplace.edu.pl
 
Rejestracja na warsztaty oznacza akceptację Regulaminu warsztatów
 

  PATRONAT HONOROWY:

 

ORGANIZATORZY:

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY: