Szkolenia z reagowania na zamachy – dlaczego warto w nie inwestować?

Dlaczego warto inwestować czas pracowników w szkolenia z reagowania na zamachy?Potworny zamach terrorystyczny pod Moskwą uświadomił wielu w Polsce jak mocno jesteśmy nieprzygotowani na tego typu zdarzenia – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym.Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto organizować szkolenia z reagowania na zamachy w swoich obiektach:1. Środowisko bezpieczeństwa Polski i naszych najbliższych sąsiadów wskazuje na możliwość wystąpienia tego typu zdarzeń w przyszłości2. Pracodawcy…

0 Komentarzy

Przygotowanie do reagowania na zamachy uzbrojonych sprawców – masowych zabójców.
15 + KONKRETNYCH I SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ

Przygotowanie do reagowania na zamachy uzbrojonych sprawców – masowych zabójców. Kto może to zrobić i dlaczego warto?  Inspiracją do napisania tego tekstu były ostatnie ataki uzbrojonych sprawców, które miały miejsce w Polsce i w Czechach. Atak uzbrojonego w nóż ucznia w szkole podstawowej w Kadzidle, masakra z wykorzystaniem broni palnej na uczelni w Pradze oraz atak nożownika w zakładach mięsnych w Częstochowie pokazały bezsilność systemów…

3 komentarze

Źródła wiedzy do pobrania z obszaru przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy uzbrojonych sprawców

Z jakich źródeł wiedzy skorzystać przygotowując obiekt i przestrzenie publiczne na ataki uzbrojonych sprawców? Ochrona obiektów i przestrzeni na zamachy uzbrojonych sprawców nie jest łatwym procesem, zadaniem dla jednej osoby. Poniżej przedstawiamy przykłady i kolejność działań preparacyjnych do wykonania w obiekcie lub przestrzeni mających na celu wzmocnienie ich odporności na zamachy uzbrojonych sprawców. 1.      Wyznacz zespół do dedykowanego działania preparacyjnego2.      Wyposaż zespół w niezbędną wiedzę i umiejętności3.      Przeprowadź…

5 komentarzy

Jak reagować na atak aktywnego strzelca?

Natura i charakter zamachów aktywnych strzelców są zróżnicowane i brak jest możliwości ujednolicenia procedur reagowania. Można jednak wskazać dobre praktyki i rekomendacje określonego postępowania. Każda sytuacja jest inna i sposób zachowania będzie zależał zawsze od wielu czynników, do których należą: ryzyko utraty życia i zdrowia, dynamika zdarzenia, miejsce oraz czas zdarzenia, możliwości reagowania samej ofiary oraz wiele czynników związanych z otoczeniem miejsca zamachu. Reagowanie na…

5 komentarzy

Natura i symptomy ataków uzbrojonych sprawców – masowych zabójców

Masowy zabójca, active shooter, amok, aktywny lub masowy zabójca – obecnie istnieje wiele pojęć współistniejących i opisujących podobnie lub nawet tak samo działającego sprawcę zamachu. Różnice pomiędzy przywołanymi nazwami są oczywiście identyfikowalne i dotyczą przede wszystkim motywu, profilu sprawcy oraz szczegółowego sposobu działania. Jednak na potrzeby niniejszego opracowania wskazane jest posługiwanie się definicją jak najszerszą, oddającą większość potencjalnych cech takiego sprawcy. W aspekcie reagowania należy…

5 komentarzy

Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

  Ze wstępu: Środowisko bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce jest złożone oraz pełne wyzwań. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększony został stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, będąc w istocie odpowiedzią państwa na narastające ryzyko zamachów sabotażowych ze strony Rosji. Działania hybrydowe prowadzone przez agresora zmusiły administratorów budynków oraz przestrzeni publicznych do prowadzenia ukierunkowanych aktywności zapobiegawczych i przygotowawczych. Szczególny wysiłek…

3 komentarze

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania – książka do pobrania

Ze wstępu: Terroryzm jest jednym z wiodących zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Zaatakowanie przez terrorystów w 2001 r. dwóch wież WTC oraz Pentagonu boleśnie zobrazowało tę tezę, stając się jednocześnie katalizatorem rozwoju tego zjawiska społecznego na świecie. Terroryzm rozprzestrzeniał się w kolejnych latach wśród wielu narodów, przybierając przy tym różnorodne formy i stopnie intensywności. Istotną tendencją obserwowaną od 2018 r. wśród państw Unii…

5 komentarzy

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne „Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych” – podsumowanie i źródła wiedzy

  W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne "Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych". Dziękujemy za Waszą obecność, która przyczyniła się do kolejnego sukcesu frekwencyjnego! Poniżej zamieściliśmy źródła wiedzy będące uzupełnieniem zrealizowanego seminarium. Znalazły się wśród nich zarówno te omówione podczas wydarzenia, jak i materiały dodatkowe. Mamy nadzieję, że pozwolą one Państwu utrwalić i poszerzyć wiedzę o…

2 komentarze

Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w reżimach stopni alarmowych – wyzwania i praktyczne trudności – Publikacja do pobrania

Badania w zakresie obowiązywania stopni alarmowych w Polsce nie mają długiej historii. Wynika to z faktu, że reżimy te zostały wprowadzone w 2016 roku ustawą antyterrorystyczną, a pierwotnie obowiązywały w innym kształcie na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym, dopiero od 2007 roku. Obecnie brak jest opublikowanych empirycznych wyników badań z realizacji zadań w stopniach alarmowych. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej publikacji było zidentyfikowanie oraz omówienie podstawowych…

3 komentarze

Bioterroryzm – Aktualne Zagrożenia

Istotą terroryzmu jest bezprawne i nielegalne użycie przemocy z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia określonej społeczności lub rządu dla osiągnięcia celów politycznych, społecznych religijnych bądź osobistych. W rękach bioterrorystów czynnikiem zastraszającym jest użycie lub groźba użycia biologicznie czynnych substancji toksycznych lub patogennych drobnoustrojów wywołujących choroby zakaźne. Główne cele ataku bioterrorystycznego to: ludność; zwierzęta hodowlane; uprawy roślinne; żywność; środowisko: ekosystem wodny, woda pitna. Wymieniając żywność…

3 komentarze