Firma Safety Project zaprasza do udziału w obowiązkowym szkoleniu dla pracowników socjalnych  realizowanym w oparciu o art. 121 ust. 2c Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Kolejna edycja szkoleń w przygotowaniu

Główne cele szkolenia:

 • Realizacja obowiązku ustawowego w atrakcyjnej oraz skutecznej formie
 • Podniesienie poziomu świadomości w obszarze współczesnych zagrożeń
 • Przekazanie rekomendowanych źródeł wiedzy i dobrych praktyk z obszaru reagowania   
 • Nauczenie metod działania w silnych emocjach, deficycie czasu i informacji
 • Nauczenie i praktyczne doskonalenie wybranych metod reagowania na zamachy 
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa personalnego uczestników szkolenia (Liderów Bezpieczeństwa).

Zagadnienia:

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Komunikacja z trudną – agresywną osobą
 • Reagowanie na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu
 • Reagowanie w sytuacjach zakładniczych
 • Reagowanie na zamach bombowy i zagrożenia CBRN
 • Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych w reagowaniu na zamachy
 • Reagowanie na informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego zagrożenia
 • Reagowanie na podejrzaną przesyłkę
 

Informacje organizacyjne:

   ORGANIZATOR:

 
Przykładowe aktywności podczas szkolenia:
 
 

Aby zapisać się na szkolenie wypełnij poniższy formularz: