Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Kurs porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracowników podczas wykonywania czynności zawodowych

Cena: 1000 zł

Prof. Kuba Jałoszński

Koordynator szkolenia

Szkolenie on-line na żywo

Kurs w formie on-line przeprowadzany za pomocą platformy MS Teams, dnia 5 lutego br. 10-16.

Dodatkowe informacje o tej formie kursu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cena: 1000 zł

Maciej Zdybski

Wsparcie techniczne platformy

E-learning

Kurs na platformie e-learningowej Safety project. Przyswajaj wiedzę w swoim tempie.

Dodatkowe informacje o tej formie kursu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nasze formy szkoleń

Szkolenie stacjonarne

 • szkolenie realizowane w Państwa instytucji
 • duża dynamika działań
 • liczne ćwiczenia praktyczne
 • szkolenie z wykorzystaniem atrap broni palnej i materiałów wybuchowych
 • nauka i trening podstawowych algorytmów reagowania na zagrożenia
 • przed szkoleniem zapoznajemy się z Państwa obiektem i dostosowujemy treści szkolenia
  do specyfiki budynku

Szkolenie on-line na żywo

 • szkolenie prowadzone na platformie MS Teams
 • maksymalnie praktyczny wymiar pracy
 • działamy w formie warsztatowej omawiając specyfikę funkcjonowania Państwa instytucji
 • w szkoleniu wykorzystujemy autorskie filmy przedstawiające charakter zagrożeń i zasady reagowania w specyficznym środowisku ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych

Szkolenie online na Platformie Edukacyjnej

 • szkolenie realizowane za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej Safety Project
 • w pełni interaktywny kurs online w formacie SCORM
 • autorskie filmy z obszaru reagowania na zamachy
 • studia przypadków i analizy stanu prawnego
 • liczne animacje i interakcje
 • atrakcyjne materiały dodatkowe
 • nielimitowany dostęp do szkolenia na okres 21 dni
 • jedyny na rynku tego typu kurs online z obszaru bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych

Współpracowaliśmy z:

W oparciu o art. 121 ust. 2c Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie, pragniemy przypomnieć, że jako pracownicy socjalni macie Państwo prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Jako firma z największym w Polsce doświadczeniem szkoleniowym w obszarze bezpieczeństwa, analizując specyfikę Państwa pracy, opracowaliśmy szkolenie dedykowane szkolenie z obszaru bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych, którego zakres i tematyka uwzględniają charakterystykę Państwa pracy i potencjalnych zagrożeń, z którymi możecie spotkać się pełniąc obowiązki służbowe. Plan naszych szkoleń, oprócz metod zapobiegania i deeskalacji konfliktów na poziomie komunikacji, zawiera także zagadnienia sposobów reagowania na różnego typu zamachy i sytuacje kryzysowe, do których może dojść zarówno w Państwa placówce, jak i podczas wykonywania zadań terenowych. Na podstawie art. 121 ust. 2c Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, szkolenia z obszaru bezpieczeństwa ośrodków pomocy społecznej oraz szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracowników socjalnych, w tym pracowników terenowych, powinny być przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na dwa lata. Rekomendujemy więc udział w przygotowanych przez nas szkoleniach w jednej z trzech opisanych powyżej form. Zachęcamy Państwa do kontaktu i dostosowania propozycji szkoleniowych do Państwa potrzeb.