Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

 

Ze wstępu:

Środowisko bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce jest złożone oraz pełne wyzwań. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększony został stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, będąc w istocie odpowiedzią państwa na narastające ryzyko zamachów sabotażowych ze strony Rosji. Działania hybrydowe prowadzone przez agresora zmusiły administratorów budynków oraz przestrzeni publicznych do prowadzenia ukierunkowanych aktywności zapobiegawczych i przygotowawczych. Szczególny wysiłek w tym zakresie został ukierunkowany na środowisko cyberprzestrzeni, gdzie niemalże każdego dnia dochodzi do incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.


Diagnoza stanu rzeczy w zakresie ochrony polskich obiektów wymaga oddzielnego podejścia do każdej z kategorii budynków i przestrzeni publicznych. Tym bardziej, że ustawowe wydzielenie ich rodzajów ochrony skutkowało zróżnicowaniem faktycznego poziomu ich odporności na zagrożenia. Omawiając zagadnienia bezpieczeństwa obiektów należy zatem podporządkować te rozważania kolejnym ich kategoriom, zwracając uwagę na stopień zagrożenia, możliwości ochrony oraz faktyczny poziom odporności.

Książkę można nabyć na stronie Grupy Wydawniczej Fence: https://www.fnce.info/portoflio/bezpieczenstwo-obiektow-uzytecznosci-publicznej-i-infrastruktury-krytycznej/ 


 

 

Dodaj komentarz