Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

 

Ze wstępu:

Środowisko bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce jest złożone oraz pełne wyzwań. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększony został stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, będąc w istocie odpowiedzią państwa na narastające ryzyko zamachów sabotażowych ze strony Rosji. Działania hybrydowe prowadzone przez agresora zmusiły administratorów budynków oraz przestrzeni publicznych do prowadzenia ukierunkowanych aktywności zapobiegawczych i przygotowawczych. Szczególny wysiłek w tym zakresie został ukierunkowany na środowisko cyberprzestrzeni, gdzie niemalże każdego dnia dochodzi do incydentów i naruszeń bezpieczeństwa.


Diagnoza stanu rzeczy w zakresie ochrony polskich obiektów wymaga oddzielnego podejścia do każdej z kategorii budynków i przestrzeni publicznych. Tym bardziej, że ustawowe wydzielenie ich rodzajów ochrony skutkowało zróżnicowaniem faktycznego poziomu ich odporności na zagrożenia. Omawiając zagadnienia bezpieczeństwa obiektów należy zatem podporządkować te rozważania kolejnym ich kategoriom, zwracając uwagę na stopień zagrożenia, możliwości ochrony oraz faktyczny poziom odporności.

Książkę można nabyć w wersji e-book: Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej. Prognozowanie – Projektowanie – Edukacja

oraz w wersji drukowanej: Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Prognozowanie – Projektowanie – Edukacja

 

 

Ten post ma 3 komentarzy

  1. Iryna

    Przez działania Rosji budynki użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej zostały zmuszone do prowadzenia aktywności zapobiegawczych i edukacyjnych co widać gołym okiem. Musimy na bieżąco uczyć się jak zapobiegać nowym zagrożeniom, żeby czuć się bezpiecznie musimy myśleć o niebezpieczeństwie. Książka lekko się czyta i pokazuje praktycznie jak być bezpiecznymi.

  2. Sebastian

    Przydatna wiedza. Zwiększa naszą świadomość o zagrożeniach.

  3. Roksana

    Sięgnęłam po tę książkę kiedy potrzebowałam materiałów do stworzenia planu ochrony obiektu na studia. Nie zawiodłam się:)

Dodaj komentarz