Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej

  Ze wstępu: Środowisko bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej (IK) w Polsce jest złożone oraz pełne wyzwań. Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększony został stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, będąc w istocie odpowiedzią państwa na narastające ryzyko zamachów sabotażowych ze strony Rosji. Działania hybrydowe prowadzone przez agresora zmusiły administratorów budynków oraz przestrzeni publicznych do prowadzenia ukierunkowanych aktywności zapobiegawczych i przygotowawczych. Szczególny wysiłek…

0 Komentarzy

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania – książka do pobrania

Ze wstępu: Terroryzm jest jednym z wiodących zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, regionalnym i państwowym. Zaatakowanie przez terrorystów w 2001 r. dwóch wież WTC oraz Pentagonu boleśnie zobrazowało tę tezę, stając się jednocześnie katalizatorem rozwoju tego zjawiska społecznego na świecie. Terroryzm rozprzestrzeniał się w kolejnych latach wśród wielu narodów, przybierając przy tym różnorodne formy i stopnie intensywności. Istotną tendencją obserwowaną od 2018 r. wśród państw Unii…

3 komentarze

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne „Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych” – podsumowanie i źródła wiedzy

  W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Praktyczne "Przygotowanie organizacji oraz obiektów do zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych". Dziękujemy za Waszą obecność, która przyczyniła się do kolejnego sukcesu frekwencyjnego! Poniżej zamieściliśmy źródła wiedzy będące uzupełnieniem zrealizowanego seminarium. Znalazły się wśród nich zarówno te omówione podczas wydarzenia, jak i materiały dodatkowe. Mamy nadzieję, że pozwolą one Państwu utrwalić i poszerzyć wiedzę o…

2 komentarze

Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie. Zarys problematyki – książka do pobrania

Ze wstępu: Celem niniejszej monografii jest syntetyczne przedstawienie aktualnego stanu badań w zakresie materii przestępczości zorganizowanej, a także sposobów jej zwalczania. Ambicją autora jest także opisanie możliwości prowadzenia skutecznej walki ze sprawcami działającymi w grupach i związkach przestępczych, z uwzględnieniem realnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami bezpieczeństwa narodowego. Podczas pracy nad książką wykorzystane i uwzględnione zostały wyniki dociekań naukowych znakomitych badaczy krajowych i zagranicznych,…

10 komentarzy

Raport – Kongres Safe Place 2021 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje

Po pięciu latach aktywności kongresowej grono badaczy skupionych wokół komitetu naukowego oraz organizacyjnego Safe Place postanowiło wydać niniejszy raport będący podsumowaniem zebranej wiedzy, doświadczeń oraz wniosków z kolejnych edycji kongresowych obrad. Jest to też wyraz spełnienia oczekiwań ze strony uczestników wydarzenia, którzy manifestowali konieczność zebrania w spójnym dokumencie zgłaszanych i wypracowanych podczas sesji naukowych i warsztatowych problemów oraz propozycji rozwiązań. Raport został wydany na łamach…

8 komentarzy

Bezpieczeństwo terrorystyczne czy antyterrorystyczne? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – Publikacja do pobrania

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Również Polska identyfikuje terroryzm jako zjawisko, któremu należy przeciwdziałać i które należy zwalczać. W Polsce funkcjonuje system antyterrorystyczny, a aktywności w tym zakresie doczekały się dedykowanej ustawy. Celem artykułu jest zapoczątkowanie dyskusji oraz zaproponowanie rozwiązań wyjściowych w związku z funkcjonowaniem w polskim prawie oraz doktrynie nauk o bezpieczeństwie szeregu niedoprecyzowanych pojęć podstawowych…

8 komentarzy

Baza publikacji z obszaru terroryzmu i antyterroryzmu

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE PUBLIKACJI Z OBSZARU TERRORYZMU I ANTYTERRORYZMU[1]: Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007. Ajami F., Szejkowie, myśliciele, terroryści, FAKT: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2002. Aleksandrowicz T., Terroryzm Międzynarodowy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Aleksandrowicz T., Zwalczanie terroryzmu lotniczego: wybrane zagadnienia i źródła prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010. Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa,…

8 komentarzy

Zabezpieczenia techniczne w bezpieczeństwie antyterrorystycznym budynków użyteczności publicznej – książka do pobrania

Ze wstępu: Oddajemy w ręce czytelnika lekturę monografii poświęconej zagadnieniom wykorzystania zabezpieczeń technicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym antyterrorystycznego, budynków użyteczności publicznej. Wydaje się, że tematyka tomu jest aktualna jak nigdy dotąd. Od wielu lat następuje bowiem dynamiczny rozwój branży technicznej w sektorze ochrony i bezpieczeństwa. Dzisiaj już w zasadzie nie można nawet wyobrazić sobie zaprojektowania systemowych rozwiązań ochronnych bez wykorzystania elementów zabezpieczeń technicznych. Istnieją…

1 Komentarz