11 marca – Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Rozważania o charakterze zagrożenia oraz rekomendacje jak z terroryzmem żyć

W Polsce z terroryzmem jest jak z COVID-em – nikt nie widział, ale z jego powodu umierają ludzie. Teza jest mocna, ale i rzeczywistość bywa brutalna. Terroryzm był, jest i będzie. Dlatego dzisiaj – ku pamięci ofiar terroryzmu – kilka instrukcji na temat tego jak się przygotować do zagrożenia tego typu. Na początek pięć wniosków wynikających z diagnozy obecnej sytuacji terrorystycznej i antyterrorystycznej w Europie…

3 komentarze

Minimalizacja skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje – książka do pobrania

Z recenzji prof. Marka Bodzianego Recenzowana monografia podejmuje trud deskrypcji oraz oceny systemu antyterrorystycznego w Polsce w oparciu o obowiązujący stan prawny na rok 2014. Jak sam autor stwierdził zawężenie przedmiotu podejmowanych badań do dość już odległych ram czasowych ma swoje uzasadnienie w tym, że monografia stanowi bazę do komparatystyki zmian w przepisach prawa oraz systemie (w rozumieniu umownym) antyterrorystycznym w Polsce przewidzianych do opublikowania…

3 komentarze

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w działaniach policyjnych – książka do pobrania

Ze wstępu prof. Waldemara Zubrzyckiego: Sytuacje kryzysowe występują w różnych dziedzinach życia społecznego. We współczesnym świecie nie sposób ich całkowicie uniknąć, a czynności zapobiegawcze nie zawsze są skuteczne. Koniecznością staje się zatem odpowiednie reagowanie, zmierzające do ich rozwiązywania, to z kolei wymaga podejmowania pilnych, często skomplikowanych działań. Autor niniejszego opracowania analizuje pojęcie sytuacji kryzysowej z różnych perspektyw, począwszy od emocji towarzyszących poszczególnym jednostkom, poprzez ujęcie…

2 komentarze

Wprowadzenie do tematyki ochrony obowiązkowej

Niniejszym wpisem rozpoczynamy serię artykułów dotyczących zagadnienia sprawowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu podstawowe informacje na temat sporządzania i uzgadniania dokumentacji ochronnej obiektów. Z kolejnych wpisów dowiecie się Państwo między innymi kto ma obowiązek posiadania planu ochrony, kto uzgadnia plan ochrony oraz jak sporządzić i co powinien zawierać załącznik antyterrorystyczny, aby jego wykonanie było nie tylko formalnością, lecz konkretnym działaniem zwiększającym bezpieczeństwo obiektu.Z perspektywy praktycznej opiszemy również podstawowe…

8 komentarzy

Projektowane zmiany do ustawy o ochronie osób i mienia

  Dla administratorów obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa obecnie istotna jest następująca informacja: resort spraw wewnętrznych i administracji przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Projektowane zmiany do ustawy o ochronie osób i mienia mają służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym wobec obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa, które – w…

3 komentarze

Zamach terrorystyczny, przestępstwo czy zdarzenie o charakterze terrorystycznym? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część II

Żyjąc w dobie współczesnego terroryzmu niemal każdego dnia jesteśmy informowani o zamachach na życie i zdrowie wielu osób. Sprawcy terrorystyczni, kryminalni lub niepoczytalni używają wielu metod i narzędzi, które w swojej różnorodności pozostają już poza naszą wyobraźnią. Samochody, samoloty, drony czy zwykłe noże stały się synonimami okrucieństwa, a bezpośrednie przekazy medialne potęgują poczucie bezradności i przerażenia. W tym szumie informacyjnym pojawiają się rozmaite pojęcia mające służyć nazywaniu relacjonowanych zjawisk czy zdarzeń.

1 Komentarz

Terroryzm czy zamach terrorystyczny? W poszukiwaniu prawdy o pojęciach – część I

Współczesny terroryzm jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Nieustające konflikty na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym czy ekonomicznym polaryzują oraz pogłębiają poczucie niesprawiedliwości i wszechobecnej krzywdy. Takie stany są idealnym podłożem do tworzenia się radykalnych ideologii i ruchów społecznych.

3 komentarze