Twoje bezpieczeństwo -
nasz wspólny cel

Misją firmy SAFETY PROJECT jest świadczenie profesjonalnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb, usług szkoleniowych i doradczych w obszarze bezpieczeństwa i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej.

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości realizowanym projektom, opierając naszą działalność na wieloletnim doświadczeniu zawodowym trenerów oraz łączeniu naukowego i praktycznego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu bezpieczeństwa i komunikacji.

Reagowanie na zamachy terrorystyczne - wybrane zagadnienia
Redakcja naukowa: mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Wiedza zgromadzona w publikacji adresowana jest do osób zajmujących się praktycznym wymiarem bezpieczeństwa antyterrorystycznego (zarządzający bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej, przedstawiciele instytucji bezpieczeństwa narodowego) oraz tych, którzy badają ten obszar w sposób naukowy.

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań
Redakcja naukowa: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach

 

Nasze projekty:
baner warsztaty

Współpraca: